Landsvinnere husdyrtreff svineproduksjon – Tomb videregående skole

(31.05.22) Tomb videregående skole har i en årrekke hevdet seg godt i Husdyrtreff, spesielt på svin, og dette året var ikke noe unntak. Elevene Gjertrud Grytnes og Louise Mathisen fra Tomb VGS i Råde i Østfold, ble best på svin og årets Husdyrtreffvinner.

Årets Husdyrtreffvinnere på gris, fra venstre Gjertrud Grytnes Jordet, Tore Framstad, lærer i husdyrfag og Louise Mathiesen.

Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbeskrivelse med driftsopplegg, utskrifter fra Ingris/årsstatistikk på et anonymisert bruk.

Oppgaven gikk ut på å komme med forslag på bingeløsninger ved utvidelse av fødeavdelinga. Dagens situasjon var at de bingene de har nå er for små, og at brukerne ville utvide smågrisproduksjonen sin opp til 2100 enheter, altså 105 avlspurker. Elevene skulle også se på god dyreflyt igjennom fjøset, fra inntak av rekruttpurker til utlasting av smågris. Det er da vesentlig at det er god dyrevelferd og smittebeskyttelse i hele grisehuset.

Oppgava bestod også av en økonomidel der elevene skulle beregne hvor mye mer brukerne ville tjene på å øke ytelsen med 1,5 mere avvent smågris pr. årspurke, og redusere dødeligheten med 2% poeng.

Siste oppgave var som vanlig en samvirkeoppgave, der elevene skulle vurdere fordeler og ulemper med Nortura som markedsregulator, samt komme med forslag til andre måter å regulere markedet på. Gjertrud og Louise leverte meget gode faglige svar. De viste også at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den, samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator.

Gjertrud Grytnes Jordet kommer fra Hedalen i Valdres. På hjemgården driver de med skog og hjort.

Louise Mathiesen kommer fra Hurum. På gården på Sætre driver de med aktivt skogbruk, vedsalg og jakt-utleie. I fremtiden har Louise planer om å bli ammekubonde ved siden av en fulltidsjobb. Louise har er unik i Husdyrtreff-sammenheng. Hun har vært med i en Landvinnergruppe tre ganger. Hun var i gruppa som vant Fjørfe som elev i 2 A i 2020, Storfe kjøttproduksjon som elev i 3 A i 2021, og nå Svin som elev i 3 C. Dette er en rekord det blir vanskelig å slå!

Vi gratulerer Tomb nok en gang med seier i Husdyrtreff gris.

Pressekontakt:

Husdyrtreff: Norsvin v. Dyre Johan Haug, tlf. 977 51 725, epost dyre-johan.haug@norsvin.no
Tomb: Kari-Mette Sundby, tlf. 917 52 610, epost mette@tomb.no

 

Husdyrtreff 2022

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene. 

14 skoler og om lag 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 av besvarelsene var på melkeproduksjon (2 av disse fra voksenagronomer), 9 på storfekjøttproduksjon, 11 på saueproduksjon (3 av disse fra voksenagronom), 5 på fjørfeproduksjon og 4 på svineproduksjon.

Som arrangører av Husdyrtreff synes vi at det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff og spesielt Øksnevad Videregående Skole på Kleppe som har årets vinnerlag på sau, Tomb Videregående Skole i Råde som har vinnerlagene på svineproduksjon og storfekjøttproduksjon, Storsteigen videregående skole i Alvdal som har årets vinnerlag på melkeproduksjon og Jønsberg videregående skole som har vinnerlaget på fjørfeproduksjon!