Visste du at helsekort og fjøslogg skal oppbevares i tre år?

(14.01.21) Dette er ett av punktene som Mattilsynet vil se på under den planlagte tilsynskampanjen for svin.

I løpet av dette året og 2022 skal Mattilsynet besøke 600 svinebesetninger over hele landet. Temaet er dyrevelferd og besetningene er tilfeldig utvalgt. Det betyr også at Norturas svineprodusenter kan forvente et uanmeldt besøk.

– Vi vet at flere av våre produsenter har vært spente inn mot dette tilsynet, sier fagsjef for gris i Nortura, Eli Maria Stenklev.

Like før jul ble veilederen, som Mattilsynets inspektører skal styre etter, lagt ut offentlig på Mattilsynets nettsider. Dokumentet er 62 sider langt og inneholder ti punkter som vil bli vektlagt. For å gjøre arbeidet litt lettere for Norturas svineprodusenter har vi laget en kort oppsummering på video av disse ti punktene, forteller Stenklev.

Videoen med de ti punktene ligger bak innlogging under tilsynskampanje-2021-2022. Her er det også direktelenker til Mattilsynets tilsynsveileder.