Utegris/frilandsgris/ullgris – inntransport, retur og nisje

For å levere slaktedyr- eller kjøpe livdyr hos Nortura må du være registrert i Enhetsregisteret, ha et eget Organisasjonsnummer og et aktivt Produsentnummer i Landbruksregisteret. Om du har et annet dyreslag fra før, men skal levere utegris til slakt må du registrere gris i dyreholdet hos Mattilsynet ellers får du ikke levert til hverken ordinært slakt, retur eller nisje. 

Illustrasjonsbilde utegris

Følgende være på plass før bestilling eller innmelding av dyr på alle dyreslag:

Registering i KSL:

Alle dyreslag skal registreres i KSL – for leveranser uten godkjent KSL trekkes 40 % av avregningspris.

Utegris i Helsegrissystemet

I Helsegrissystemet som driftes av Animalia er statusen til besetningene todelt: en Helsegrisdel og en Velferdsgrisdel. Det er et forskriftskrav (Forskrift om hold av svin § 26 a) om at alle som har slaktet/planlegger å slakte mer enn 10 griser i året, eller har minst ei purke, skal være med i et Velferdsprogram for gris uavhengig av driftsform.

Vær oppmerksom på at alle som ønsker å levere gris må være med i KSL uavhengig av hvor mange gris man leverer i året, også om det er færre enn 10 slaktegriser i året. Videre vil manglende deltagelse i Dyrevelferdsprogram for gris/tap av velferdsgrisstatus medføre trekk i slakteoppgjøret fra Nortura uavhengig av hvor mange/få griser eller purker man leverer i året, også om det er færre enn 10 slaktegriser.

Innmelding

  • For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen mandag kl. 16:00, for webinnmelding er fristen tirsdag morgen kl. 08:00, se innmeldingsfrister.

Retur og Nisje

  • Si i fra ved innmelding, evntuelt legg inn avtaletype
  • Skjema skal være ferdig utfylt til sjåførene kommer. Nisje er kun for dem  som har tegnet avtale med Nortura. Skjema og beskrivelse av rutiner og priser på retur av slakt eller nisjeslakt.

Ved levering må grisen være klar for transport

  • Sjåførene ringer og avtaler hentetidspunkt for dyrene.
  • For dem som ikke har merkeklubbe, vil sjåførene klubbemerke dyrene ved henting.
  • Grisen skal være oppstallet slik at opplasting kan foregå på en forsvarlig måte. Det må være plass til dyrebil ved opplastningsplassen og sørg for god framkommelighet.
  • Drivgrinder/lemmer må være tilgjengelig 

Frist for bestilling av sommergris/småskalagris/utegris på spotmarkedet er 1. mai!

Vi minner om at Nortura ikke selger gris, vi formidler gris fra smågrisprodusenter og tar forbehold om at det er gris tilgjengelig for salg. Vi ber alle som ønsker å bestille om å lese informasjonen her: Til våre svineprodusenter som holder småskalagris/sommergris/utegris 2024