Halesår på gris

Sjekkliste:

(10.05.21) Halesår er en betydelig årsak til smerte, infeksjoner, lammelser, delkassasjoner og totalkassasjoner. Drøyt 1 % av slaktegrisen har halesår ved slakting (2021). Det er viktig alltid å gjøre tiltak for å minske risikoen for halebiting.

HalesårNår bitingen har startet, er det ofte vanskelig å begrense skaden.

Det er også meget vanskelig å påvise årsaken til halebiting i ettertid. Forebygging er derfor svaret på denne utfordringen.

Vi må bruke all den kunnskap vi har for å optimalisere griselivet.
 

» Sjekkliste halesår, Norsvin