Siste prisendring og prisprognose gris

(01.07.22) Avregningsprisen for gris økes med kr 1,08 pr kg, skåldet purke med kr 0,24 pr kg fra mandag 4. juli. Endringen skyldes økt engrospris, økt forskningsavgift, økte frakt- og slaktekostnader og redusert innmatverdi. Smågrisprisen økes med kr 20,- pr stk fra samme dato.

Tidligere endringer:

  • Smågrisprisen går opp med kr. 60,- pr stk, fra i dag, mandag 30. mai. Prisen for helsegris ved 25 kg blir da kr. 1110,- pr stk. 
  • Energiprisene både for inntransport og slakting har økt betydelig det siste halvår. Nortura må av den grunn øke trekket for slakting og inntransport fra 18. april. Avregningsprisen for slaktegris reduseres med kr. 0,24 pr kg, flådd purke og råne med kr. 0,33 pr kg.
  • Fra mandag 28. februar økes avregningsprisen for gris med kr. 0,60 pr kg, purke med kr. 1,00 pr kg, og råne med kr. 0,10 pr kg, Endringen er grunnet økte engrospriser som følge av ekstraordinær økning av PGE, og redusert omsetningsavgift.
  • Avregningsprisen for gris øker med kr. 0,50 pr kg fra mandag 21. februar, dette er neste ledd i opptrappingen mot økning i engrospris fra 28. februar, og som det tidligere er informert om.

» Avregningspriser gris - pristillegg gris