Merking av smågris

(Sist oppdatert 17.10.19) Merking av smågris er viktig og Nortura ynskjer å presisere dette overfor leverandørane av smågris. Her kan du sjå litt meir om regelverket på området.

Av: Erling Kimo, livdyr Nortura Forus

Smågris som Nortura formidler må være merket i henhold til Forskrift om sporbarhet av svin. Det vil si at de merkes med enten gule eller grønne merker. De grønne merkene er forbeholdt Edelgris. Direkteformidlet smågris merkes med tilsvarende øremerker dersom kjøper får gris fra mer enn en leverandør.

Meldinger om feil merking av smågris har bedret seg betydelig i den siste tiden. Imidlertid får vi fremdeles enkelte meldinger om at det er tillfeller hvor Forskrift om sporbarhet av svin ikke følges. Vi ønsker derfor nok en gang å presisere denne forskriften.

§ 5.Merking av svin som fødes på en driftsenhet i Norge
Dyreholder skal merke ethvert svin som fødes på driftsenheten snarest mulig og senest før svinet flyttes fra driftsenheten.

Svinet skal merkes med et øremerke eller en lesbar tatovering som inneholder driftsenhetens identifikasjonskode. Svinet kan i tillegg merkes med et individnummer. Dersom svinet skal flyttes fra driftsenheten direkte til et slakteri i Norge kan det alternativt merkes med en lesbar tatovering som inneholder dyreholders leverandørnummer ved slakteriet.

Unntatt fra kravet i første ledd er smågris, som flyttes fra driftsenheten der de er født, til en driftsenhet i Norge hvor de skal oppfôres til slakt og der det verken fødes svin eller mottas svin fra flere driftsenheter og som etter oppfôringen skal slaktes på et slakteri i Norge. Under transporten skal dyra ikke komme i kontakt med andre umerkede smågris. Dyreholder på mottakerdriftsenheten skal snarest mulig og senest før svinet flyttes til slakteriet merke svinet med et øremerke eller en lesbar tatovering som inneholder mottakerdriftsenheten identifikasjonskode. Alternativt kan svinet merkes med en lesbar tatovering som inneholder mottakerdyreholders leverandørnummer ved slakteriet. 

Lenke til forskrift

Dette er ett offentlig pålegg fra Mattilsynet som vi må følge. Vi er klar over at dette medfører en ekstra kostnad og merarbeid for smågrisprodusenten, og Nortura takker derfor for godt samarbeid med alle smågrisprodusenter i denne saken.

Merker kan skaffes ved å henvende deg direkte til merkeprodusenten. Nortura har inngått avtale med OS ID / MSD Animal Health for å oppnå rabatt på merkene. Leveringstid på merker er normalt ca. 2 uker. 

OS ID / MSD Animal Health, tlf: 62497700