Nyhetsbrev til Norturas svineprodusenter

(14.01.22) 2021 er historie, det har vært et år med både gleder og sorger. Etterspørselen etter svinekjøtt har vært gode, lagrene er tomme og for våre medlemmer på gris har det for første gang på lang tid vært mulig å glede seg over økende avregningspris på svinekjøtt og en etterspørsel som har medført stabilt høye slaktevekter igjennom hele året.

Griser i bingen

Slik innledet nyhetsbrevet som sist uke ble sendt til Norturas svineprodusenter.

Nortura har i løpet av 2021 klart å snu en langvarig trend med redusert markedsandel i tilførselsmarkedet på gris, det er motiverende både for våre eksisterende medlemmer og for oss som jobber hver dag for dere, sier Odd Magne Karlsen, fagsjef svin i Nortura.

Priser

I 2021 inkl. endringen som kom 3. januar, har slaktegrisprisen økt med 2,58 kr/kg og smågrisprisen har økt med 110 kr pr stk. Dette er store endringer og det har vært- og er helt nødvendig med tanke på å sikre en levekraftig økonomi for norske svineprodusenter.

Prisløype og vektgrenser vil bli publisert fra Nortura Totalmarked i nær fremtid, slik prognosen fra november viser ligger man an til et overskudd på 1.800 tonn i 2022. Vi ønsker derfor en beskjeden reduksjon i produksjon slik at vi får en god balansering i markedet, sier Karlsen.

Vi ønsker ikke en stor reduksjon i gjennomsnittlig slaktevekt. Vi opplever den tyngste grisen (over 95 kg) som relativt utfordrende i forhold til kvalitet på stykningsdeler og fett-andel. Vi ønsker derfor primært en kraftig reduksjon i antall dyr som slaktes over denne vektgrensa og det vil gjenspeile seg i våre pristabeller når disse gjøres tilgjengelige, og oppfordrer derfor fortsatt til å legge seg opp mot en gjennomsnittlig slaktevekt på 84 kg og samtidig sørge for å slakte ut enkeltdyr før de passerer 135 kg.

Vi får en del spørsmål omkring smågrispris for tiden. Nortura bruker en etablert modell for å beregne smågrispris. Modellen skal sikre en rettferdig fordeling av verdiskapingen mellom smågrisprodusent og slaktegrisprodusent. Den tar utgangspunkt i PGE og dermed prisløype pr kg for slakt, gjennomsnittlig solgte smågris pr årspurke, prognosert slaktevekt pr måned, samt fôrpriser, fôrforbruk, faste kostnader pr dyr og årlig arbeidsforbruk i begge produksjonstyper prognosert pr måned.

Se mer i nyhetsbrevet