Informasjonsbrev til svineprodusenter

(26.09.22) For de fleste produsenter vil det meste her være kjent stoff og ting man allerede har god kontroll på. Det dukker innimellom opp ting vi ønsker å informere om, og i stedet for å sende mange småmeldinger om ulike temaer, sender vi et lite samlebrev med opplysninger, noen påminnelser og noen tips som vi ønsker å dele.

Gris med krøll på halen

Minimumsvekt på slaktegris

Det er svært sjelden det meldes på veldig lett gris til slakt og derfor er også minimumsvekt ukjent for de fleste. Den laveste levendevekten vi kan ta imot på gris som skal slaktes, er 40 kg. Gris under 40 kg skal ikke meldes inn til slakt. 

Alder og spolormbehandling på salgsskjema

En del er ikke oppmerksomme på at man skal skrive på alder på smågris til salgs på salgsskjemaet. Vi ønsker å minne alle smågrisselgende besetninger på at alder på grisen alltid skal oppgis med tanke på minimumskrav til vekt og evt reduksjon i pris (se «Salgsskjema for omsetting av smågris» hvis du lurer på vekt-krav ved ulike aldre). Det holder å skrive ukenummer.

Hvis for eksempel noen kull i en pulje fødes på slutten av uke 10, flesteparten i uke 11 og noen i begynnelsen av uke 12, skriver man uke 11. Husk også å føre på dato for spolormbehandling av smågrisen. Smågrisen skal behandles 4-5 dager før salg. 

Øremerking

All smågris som selges på spotmarkedet må øremerkes såframt ikke annet er spesifikt avtalt med livdyrformidler

Helsegrisattest

Vi minner også om at Helsegrisattesten alltid skal sendes med sjåføren ved salg av smågris. 

Strømsparing

Det er naturlig nok stort fokus på strømsparing for tida og svineprodusenter har store kostnader. Vi vil allikevel be produsentene være oppmerksomme på enkelte potensielt negative konsekvenser ved å kutte lyset for mye i grisehuset. Purkers reproduksjon er styrt av lyset, og grunnen til at vi anbefaler jevn lysdag hver dag er for å lure dem til å tro at det er vår hele året med tanke på å få unger i purka og å unngå omløp. Det å sørge for lik daglengde for purker hver dag er derfor veldig viktig.

Ønsker man kortere dager er det viktig å justere likt i alle purkeavdelinger (føde-, gjeldpurke- og bedekningsavdeling). Ikke glem at spedgrisens mjølkeopptak også synker når lysdagene blir kortere, og dermed kan også tilvekst gå ned. Dette er derfor et godt tidspunkt for å vaske lysstoffrør og vinduer i fjøsene om man ikke har gjort det ennå i høst. Ikke glem at minimumskravet i Forskrift om hold av svin er 75 lux minst 8 timer om dagen til alle griser.
 
Ta gjerne kontakt med vårt rådgiverapparat hvis du lurer på noe!
 
Vennlig hilsen Team Gris
 

Denne informasjonen er i dag sendt ut som nyhetsbrev til Norturas svineprodusenter.