Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

Avregningspriser:

(06.05.22) Fra mandag 9. mai økes avregningsprisen for kylling og kalkun med henholdsvis kr. 0,70 og 0,80 pr kg, samt livdyr fjørfe og rugeegg. Dette er første ledd i opptrappingsplan for priser som er meldt fra 4. juli.

Se videre prisløp i nyhetsbrevet eller i egen sak.

Tidligere endringer:

  • Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke avregningsprisen for kylling og kalkun med ytterligere 80 øre per kilo, i tillegg til 20 øre som tidligere er vedtatt. Avregningsprisen økes derfor med kr 1,00 pr kg fra mandag 31. januar.
  • Konsernstyret har vedtatt å avvikle kvantumstillegget på slaktekylling og kalkun med virkning fra 31. desember 2021 - se info.

» Avregningspriser kylling

» Avregningspriser kalkun

» Avregningspriser høns