Siste prisendring og prisprognose egg

Avregningspriser:

(07.07.21) Avregningsprisen for alle egg økes med 44 øre per kilo fra mandag 5. juli, grunnet økt engrospris og redusert omsetningsavgift. Trekket for merkostnad knyttet til miljøegg økes med 15 øre til 37 øre per kilo egg. Mer detaljert informasjon er gitt i eget nyhetsbrev.

Tidligere endringer:

  • Satsen for levering av utrangerte høner til Biosirk øker med kr 1,- til kr 2,50 per avliva høne fra 4. januar. For produsentene i Nord-Norge holdes satsen uendra (se egen info i nyhetsbrev). I tillegg blir trekket over avregningsprisen for egg økt med kr 0,03 per kilo egg fra samme dato. 

» Avregningspriser egg