Kvantumstillegg fjørfekjøtt

(Sist endret 10.12.21) Konsernstyret har vedtatt å avvikle kvantumstillegget på slaktekylling og kalkun med virkning fra 31. desember 2021.

Gjeldene tom 2021: Kvantumstillegget for fjørfekjøtt er en øresats per kg som utbetales etter kalenderårets slutt. En øresats per kg som beregnes slik: Tonnasje innveid i kalenderåret/20 - 2 øre/kg. Dette utbetales etter kalenderårets slutt.

Løpende utbetaling på hvert slakteoppgjør er avviklet fra 1. februar 2018.

Kvantumstillegget på kylling og kalkun avvikles

Kvantumstillegget på slaktekylling og kalkun hadde en markedsstrategisk begrunnelse da det ble innført for flere ti-år siden. Begrunnelsen er ikke lenger tilstede. Med forestående utvidelser opp mot konsesjonsgrensen vil kvantumstillegget forsterke forskjeller i produsentøkonomi.

Konsernstyret har derfor vedtatt å avvikle kvantumstillegget på slaktekylling og kalkun med virkning fra 31. desember 2021.

Som kompensasjon for bortfallet, økes avregningsprisene med 0,10 kr/kg for slaktekylling og 0,13 kr/kg for kalkun med virkning fra 1. januar 2022. Prisøkningen tilsvarer forventet gjennomsnittlig utbetalt kvantumstillegg for 2021.