Hvem gjør hva - Nortura Samvirkekylling

Espen Sørlie, fabrikksjef

Mob: 915 70 164
E-post

Marianne Ansbjerg Melby, produksjonssjef

Rugeegg og slaktekylling

Mob: 908 15 684

E-post  

Berit Kjernlie, driftsjef

Foreldredyrsrugeriet

Mob: 970 36 990

E-post 

Bjørnar Osgjelten, planleggingsleder

Mob: 986 31 660

E-post   

Kjell Holberg, produksjonsplanlegger

Mob: 478 16 221

E-post   

Mary Kristine Aas, produksjonsplanlegger

Mob: 480 43 319

E-post  

Marielle Wigaard, veterinær og kvalitetsleder

Mob: 906 05 138

E-post   

Bjørn Gunnar Stalsberg, rådgiver

Oppal og rugeeggprodusenter

Mob: 900 82 503

E-post   

Theo Nicolas Taverne, teknisk sjef

Mob: 479 48 991

E-post   

John Olaf Rusten, servicemedarbeider

Fakturering, avregning, innkjøp

Mob: 993 10 480

E-post 

Randi Elsetrønning, kunderådgiver 

Mob: 909 17 733

E-post