Kristian er ansatt som rådgiver storfe i 50 % stilling.