Innmelding av slakt og livdyr

Min Side er tatt ned grunnet dataangrepet mot Nortura, vi utvikler nå nye løsninger for innmelding av slakt og innmelding og bestilling av livdyr.

For andre funksjoner på Min side kommer vi tilbake med mer informasjon etter hvert.