Teamsmøter med informasjon

Det har vært gjennomført Teamsmøter i januar og april med nærmere gjennomgang av Dyrevelferdsprogrammet, i møtene var det anledning til å stille spørsmål og være med i diskusjonen. Vi vurderer fortløpende behovet for nye møter etter hvert som nye produsenter skal innrulleres i programmet.

Vi gjennomførte i april to møter på dag og kveld:

  • Tirsdag 5. april kl. 09.30 - 11.00
  • Tirsdag 5. april kl. 19.30 - 21.00

Det var i januar satt opp seks møter fordelt på område og dag/kveld:

  • Midt/Nord – 19. januar
  • Agro/Vest – 20. januar
  • Øst/Innlandet – 31. januar

Informasjon om Teamsmøtene i januar 2022 ble sendt i nyhetsbrev 20. desember 2021.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål