Innmelding, merking og levering av Villsau (Gammelnorsk sau)

(Oppdatert 01.07.20) Det er viktig for slaktestatistikken, ROS-analysen og bruken av slaktedyra at villsau kan skilles fra annen sau. Når du melder inn villsau på telefon, så si fra at innmeldingen gjelder villsau. Ved innmelding på Medlemsportalen Min side, velger du avtaletype VILLSAU.

Levering av kun Villsau
Produsenter som leverer kun villsau på den enkelte levering, trenger da ikke å merke disse med signalmerker for villsau. Villsauen blir "identifisert" ut fra avtaletypen som blir registrert ved mottak på slakteriet.

Levering av blandingslass av villsau og sau av andre raser
Produsenter som leverer blandingslass av villsau og sau av andre raser, må merke villsauen med signalmerker. Da er det mulig å skille villsau og annen sau fra samme leverandør fra hverandre.

Merkene må settes på av produsenten umiddelbart før levering.

 » Priser småfe

» Grunntilskuddssatser

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)