ROS-analysen

ROS-analysen er et hjelpemiddel for å vurdere slakteresultatene dine. Lam kategorisert som villsau eller dielam er ikke med i ROS-analysen.

Kvalitetspoenget

Kvalitetspoenget er en samlekarakter for slaktekvaliteten på lamma du har levert. Det blir beregna slik: E gir 10 poeng, med differensiering nedover langs gruppene til P- som gir 0 poeng. Lam med fettgruppe 1 til og med 3 teller med full vektlegging, lam med fettgruppe 3+ får 50 % vektlegging og lam med fettgruppe 1- og 4- og mer teller med 0. En får i tillegg på kvalitetspoenget for % Gourmetlam. Maks tillegg er 2,5 poeng. Er % Gourmetlam for eksempel 70, blir tillegget 2,5 x 0,7 = 1,75.

% slakt 15,1 og mer

Dette er vektkravet for å få Stjernelam- og Gourmetlam-tillegg. En økende andel av lammeslaktene blir omsatt som stykningsdeler. Det er derfor viktig med en standardisering av lammeslaktene for å gi like stykningsdeler. Dette er også minste vektgrense for å kunne bruke lammet som pinnekjøttråstoff.

Middel slakteverdi, kr/kg slakt

Resultatet er en følge av oppnådd klassifisering, fettmengde og vektgruppe og andelen Stjernelam og Gourmetlam. I tillegg kan resultatet bli påvirket gjennom å levere på en tid i sesongen med god pris.

Middel slakteverdi, kr/lam

Dette er resultatet av klasse, fettmengde, slaktevekt, leveransetidspunkt og andelen Stjernelam og Gourmetlam. Slakteverdien er inntekta i produksjonen og har mye å si for det økonomiske resultatet. (Medlemmer i Nord-Norge må legge på kr 1,00 pr kg slakt for å sammenligne seg med resten av landet).

% Stjernelam

Resultatet viser andelen lam som har greid kravene til Stjernelam. Stjernelam er alle lam som fyller følgende krav: 15,1 og mer, O+ og bedre, fettgruppe 1+ til og med 3.

% Gourmetlam

Resultatet viser andelen lam som har greid kravene til Gourmetlam. Gourmetlam er alle lam som fyller følgende krav. 15,1 og mer, R- og bedre, fettgruppe 1+ til og med 3-, slakta i ukene 29-46 (46 er med pga evt. skyving av lam fra uke 45 til 46).

% slakt i fettgruppe 3+ og over

Disse fettgruppene gir fett-trekk for slaktet. Mange lam med fett-trekk tyder på at lamma har blitt slakta for seint både med hensyn til alder og vekt.

% slakt i klassene O-, P+, P og P-

Resultatet viser antall lam med utilfredsstillende kjøttsetning. Resultatet kan forbedres gjennom bedre driftopplegg om våren da lammene utvikler kjøttfylde. God tilgang på høstbeite og sluttfôring av lam er også viktig for å forbedre resultatet.

% slakt i klassene E, U, R

Resultatet viser andelen lam som har oppnådd E+, E, E-, U+, U, U-, R+, R, R-. Mange lam i disse gruppene kommer først og fremst av god fôring og godt stell, særlig om våren, men også av et godt avlsarbeid for kjøttfylde.


Nå kan du sjekke ROS på Min Side!