Program LAM 2023

Fredag 17. februar

13.00-ca 18.00 Busstur i nærområdet rundt Stjørdal med gårdsbesøk.

Lørdag 18. februar

08.30-10.15 Registrering / besøk i utstillingene
10.15-11.00 Åpning av LAM 2023
  Fôr og beite Helse og Velferd
11.30-12.10 Råvaretilgang og prisutvikling i et krevende marked v/ produktsjef Rune Lostuen, Felleskjøpet Agri Dyrevelferdsprogrammet for sau og hvordan utnytte det til bedre drift? v/ spesialveterinær Siv Svendsen HT sau og rådgiver Torhild Sisjord, Nortura
12.20-13.00 Hvor sterkt står beiteretten i utmarka? v/ jordskiftelagdommer Magne Reiten, Frostating lagmannsrett Flåttbårne sykdommer hos sau – forebygging og behandling v/ professor Snorre Stuen, NMBU
13.00-14.30 Lunsj
14.30-15.10 Hva koster grovfôret ditt? v/ rådgiver Aslak Botn NLR Østafjells Friske og funksjonelle dyr – en forutsetning for rasjonell drift v/ sauebonde og veterinær Åshild Vaage, Sveio
15.20-16.00 Hvordan utnytte egne ressurser bedre ved gjødsling og grovfôrdyrking? v/ rådgiver Oddbjørn Kval Engstad NLR Innlandet Elektronisk overvåking på utmarksbeite og praktisk bruk av posisjonsdata v/senioringeniør Michael Angeloff NIBIO
16.00-16.30 Kaffe /besøk i utstillingene
16.30-17.30 Tyinlam - Historien bak maten; dyrene, fjellene, livet og oss! v/Kjell Gudmund og Line Svien, Vang i Valdres
17.30-18.30 Besøk i utstillingene
19.30 Lamiaden- festmiddag med underholdning

Søndag 19. februar

  Avl og ull Praktisk sauedrift
09.00-09.40 Nye egenskaper i avlsarbeidet på sau v/ rådgiver saueavl Martin Opheim Gløersen NSG Gjeterhund- opptrening av arbeidshunden v/ gjeterhund-instruktør Egil Syversbråten
10.00-10.40 Verdien av godt avlsmateriell og bruk av delindekser v/ sauebonde Morten Munkeby, Levanger Klimakalkulatoren- krav eller mulighet? v/ fagkoordinator grovfôr Ragnhild Borchsenius, NLR og fagsjef småfe Finn Avdem, Nortura
11.00-11.40 Nye og spennende tider på ull og klippefronten v/leder av Nortura klyppeteam og Ull og klipperådet i NSG Eirik Kolbjørnshus Hvordan utnytte Sauekontrollen til bedre drift? v/ rådgiver Grethe Ringdal, Nortura og spesialrådgiver Mina Klaseie, Animalia
12.00-12.45 Avslutning av LAM 2023
Ved leder i Nortura Trine Hasvang Vaag og leder i Norsk Sau og Geit Ronald Cato Slemmen
13.00-14.00 Lunsj