Utnytt mulighetene på Min side

(01.07.21) Bruk Min side til å melde inn slaktedyr og livdyr, se hvilke dyr du har innmeldt, eller sjekke slakteresultatene dine. Min side er mobiltilpasset, så det du kan gjøre fra din pc, kan du også gjøre fra din telefon eller nettbrett.

Fjellbeite. Foto: Kari Mørkve Jordalen

Dette er ingen app, du logger inn på Min side fra medlem.nortura.no.

Har du ikke aktivt KSL, får hverken du eller lammering - lederen din meldt inn slaktedyr på Min side. Da må medlemssenteret kontaktes på tlf. 955 18 400. Hvis slaktedyr blir innmeldt uten aktivt KSL, trekkes det 20 % på avregningspris.

Har du medisinert dyrene dine slik at de har tilbakeholdelsesfrist før slakting, får du en melding om det ved innmelding. Pass da på å ikke levere dyr som har tilbakeholdelsesfrist.

Her er kort noe av det du gjør på Min side:

Innmelding av slaktedyr

Webinnmelding på Min side er en svært enkel, rask og trygg måte å registrere innmeldinga på. I tillegg sparer du medlemssenteret for den jobben du selv kan gjøre. Innmeldingsfristen er også forlenget til kl. 08.00 tirsdag, mens fristen ved telefoninnmelding til medlemssenteret er mandag kl. 16.00. Innmelding på avtalevarestrømmer er kun på web, dette gjelder også retur og nisje.

Husk da samtidig å fylle ut skjema som skal sendes ved leveransen, skjema finner du på medlem.nortura.no.

Medlem i lammering

Medlemmer i lammeringer melder inn sau og lam til lammeringlederen dersom ikke annet er avtalt. Lederen får da oversikt over tilgjengelige dyr i ringen og planlegger lasset ut fra det. Det er viktig å ha korrekt antall voksne dyr og lam slik at Nortura kan tilpasse transportkapasiteten. Dersom det er mulig, skill også mellom ung sau og sau, da noen kunder ønsker å kjøpe ung sau.

På Min side kan lammeringlederen melde inn dyr på vegne av de enkelte medlemmene i ringen. Lammeringlederen har oversikt over alle innmeldinger i sin lammering og hentedag på leveransene når lass er planlagt.

Mine leveranser

Så snart slakteskrotten har passert vekta på slakteriet, finnes opplysningene om klasse og vekt under Oversikt, Mine leveranser. Opplysningene er rådata fra slaktehallen så endringer kan skje i ettertid. Avregningskontoret kan i noen tilfeller gjøre endringer før avregninga er klar. Under Mine leveranser finner du oversikter som går inntil 14 måneder tilbake. Trenger du eldre oversikter, går du enten til Avregningsbrevarkiv eller du kan sende en e-post til medlem@nortura.no.

Avregninger

Avregningsbrevet du mottar er brutto beløp. Dersom du har trekk på avregningen, vil du få melding med spesifikasjon av trekket ved forfall, ca en uke etter avregningsbrevet. Trekket kommer som fradrag ved selve betalingskjøringen.

Avregningssammendrag

Avregningssammendraget er fleksibelt for hvilken periode du vil se på, og det kan søkes på uke fra-til. 

Avregningsbrevarkiv

I avregningsbrevarkivet finner du alle dine avregninger, her søker du bare på dato.

Kjøreseddelarkiv

Med overgangen til digitale kjøresedler, er det etablert et kjøreseddelarkiv på Min side. På dette menypunktet finner du kopi av din kjøreseddel.

Fakturaarkiv

I fakturaarkivet finner du alle dine fakturaer fra Nortura som eksempelvis på livdyrkjøp, rådgivingstjenester og medlemskjøp.

Rapporter

Vi lanserte i 2019 elektronisk ResultatOversiktSlaktedata (ROS) på Min side. Alle som leverer 15 lam eller mer til Nortura i løpet av et år, får beregna ROS. Gå til Rapporter og velg ROS lam.

Under Rapporter finner du også Slakteanalyse som gir oversikt over kvalitet og mengde av både sau, lam og ull. Du får også oversikt over prisen du har oppnådd inkludert tilleggsytelser. Prisen blir sammenlignet med middelet i Nortura. Slakteanalyse gir også oversikt over avregnet offentlige tilskudd pr kg og dyr.

Min profil

På Min side under Min profil kan du endre din personlige informasjon som telefonnummer og e-postadresse, og du kan melde deg på SMS-varsling av prisinformasjon på ditt dyreslag. Er du Nortura-medlem, får du også en del nyttig informasjon kun på e-post, så riktig e-postadresse er vesentlig.

Ved å huke av for SMS-varsling, har du alltid oversikt på prisendringer som kommer.

Gå til Min side og huk av om du vil ha prisvarsel

Skaff deg passord

Nortura SA er knyttet opp til tjenesten «Felles brukernavn og passord i landbruket», Landbrukskatalogen, som eies og driftes av Landbrukets Dataflyt. Påloggingsinformasjonen er den samme som for pålogging til f.eks. KSL. Brukernavn er identisk med det 10-sifra produsent - nummeret, og passordet har 8 tegn. 

Har du ikke har passord, kan du bestille det hos Land brukets Dataflyt som administrerer tildeling av passord. Pålogging med Produsentregisteret: Kontakt Produsentregisteret på e-post: post@landbruketsdataflyt.no eller på telefon 22 05 47 30, logg inn via www.landbruketsdataflyt.no

Har du ny adresse?

Om du har fått ny gateadresse eller andre endringer på din adresse eller e-postadresse, er det viktig at du oppdaterer den.

Du kan ringe medlemssenteret på 955 18 400, eller sende oss en e-post på medlem@nortura.no med din nye adresse, husk da å skrive ditt leverandørnummer i meldingen. Sjekk samtidig om det er riktig e-postadresse som ligger inne på deg.

Vi får av og til e-post i retur på grunn av feil i adressen. Det kan være bare en bokstav, eller et tegn.

Registrer deg på Landbrukets Dataflyt

Nortura har elektronisk avregningsbrev for alle leverandører og medlemmer, avregningsbrevet sendes som e-post.

Dermed er det ikke lenger behov for avregningsbrev på papir som regnskapsbilag. Regnskapsfører får avregningen ferdig kontert i regnskapet. Om du ikke allerede har tatt dette i bruk, må du registrere deg i samtykkeregisteret på landbruketsdataflyt.no for at regnskapsføreren skal få tilgang til dine avregninger elektronisk. Alternativt kan du skrive ut bilaget selv. Snakk med din regnskapsfører, eller les på landbruketsdataflyt.no hvis du trenger mer informasjon.