Nyheter/pressemeldinger - arkiv 2020


 

 • Mindre overskudd av lam og fortsatt overdekning av egg

  (02.09.20) Salgsprognosen ut 2020 og for 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak som er innført for å redusere spredning av covid-19. For 2020 har vi forutsatt fortsatt tiltak som stengte grenser og lite reising utenlands. For året 2021 har vi lagt til grunn en normalisering av samfunnet.

 • En ekte kjærlighetserklæring

  (31.08.20) Saueprodusentene Carl Christian og Linda Moland tok en Nortura-vri da storbryllupet de skulle ha i sommer måtte utsettes på grunn av koronarestriksjoner – og det har gitt mersmak.

 • Godt salg for Nortura i sommer

  (21.08.20) Salget av grillprodukter fra Gilde og Prior økte med 25 prosent, og salget til restaurant- og storkjøkkenmarkedet beveget seg opp mot normalt nivå.

 • Samler skjæring av storfe på færre anlegg 

  (20.08.20) Styret i Nortura har besluttet å gjøre Nortura Rudshøgda og Nortura Malvik til nye hovedanlegg for storfeskjæring i årene fremover. Skjæring og pakking av storfe vil med det foregå på færre anlegg, som et ledd i omleggingen til ny og helhetlig industristruktur. 

 • Info retur/nisje

  (20.08.20) Vi går nå inn i en periode hvor vi har mye retur- og nisjeslakt selv om det oppfordres til å ikke bestille i de mest hektiske ukene i lammesesongen.

 • God score på medlemssenteret!

  (06.08.20) – Det er svært hyggelig for oss at vi får så god tilbakemelding på servicen på medlemssenteret. At våre eiere setter pris på den jobben vi gjør, og er godt fornøyde med hvordan vi løser henvendelsene er viktig for oss, det gir oss god motivasjon i jobben vår, sier Sjef for Nortura Medlemssenter og Inntransport, Monika Solberg.