Ledelse Råvare og Medlem

Nortura Råvare og Medlem har følgende ledelse og organisering.

Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef og konserndirektør Råvare og Medlem

Kontorsted: Nortura hovedkontor

Tlf: 22 09 36 35
Mob: 900 98 381
E-post

Karin Marie Røhne, tilførsel og rådgiving

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 62 36 27 18
Mob: 905 71 098
E-post

Monika Solberg, medlemssenter og inntransport

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 955 18 455 (ikke sms)
Mob: 901 95 513
E-post

Tor Olav Brandtzæg, demokrati og eierutvikling

Kontorsted: Nortura hovedkontor

Tlf: 22 09 37 42
Mob: 952 09 851
E-post

Einar Risnes, forretningsutvikling og digitalisering

Kontorsted: Nortura Forus

Mob: 958 58 000
E-post

Se mer informasjon om Ny og effektiv organisering fra 1. juni 2020.