Ofte stilte spørsmål etter dataangrepet

(04.02.22) Hvorfor får jeg ikke logget inn på Min Side? Hvor finner jeg slaktedata? Løsning for avregningssammendrag – årsoppgave for 2021? Her er ofte stilte spørsmål etter dataangrepet i Nortura.

Ansatt på medlemssenteret i Nortura, som sitter foran to skjermer.

Hvor kan jeg få tilgang til avregningssammendrag/årsoppgaver for 2021?

Ettersom Min Side er tatt ned, har ikke denne tjenesten vært tilgjengelig siden før jul. Nortura er kjent med fristene for regnskap og moms, og har jobbet fram alternative løsninger. 

Vi har løpende dialog med Landbrukets Dataflyt som videresender relevant informasjon til regnskapsbyråer.

Gjelder alle produsenter med leveranse i 2021:

  • Det er behov for å sette begrensning slik at man må ha 4 eller flere leveranser gjennom året for å kunne be om sammendrag. Ellers må man summere selv.
  • Vi ber om skriftlig henvendelse til medlem@nortura.no , men produsenten kan selvfølgelig ringe hvor vi oppretter sak som skriftlig henvendelse.

Dersom du ikke har frist for rapportering før 1. april ber vi deg avvente å ta kontakt.

Hvordan melder jeg dyra mine til slakt? 

Lenker til alternativ innmelding ligger her. For gris og storfe er det utviklet en ny heldigital innmeldingsløsning. For småfe skjer innmelding gjennom et nettskjema. I tillegg er det mulig å melde inn ved å ringe til Medlemssenteret på telefon 95518400.

Jeg får feilmelding når jeg forsøker å melde inn gris

Siden innmeldinga på gris er helt ny og utviklet i rekordfart har vi daglige servicevindu mellom 14.30 og 16.00.

Hva skjer med ROS-analysen?

Vi er nå igang å lage en ny midlertidig elektronisk ROS for 2021. ROS blir også en av tjenestene vi tilbyr når vi utvikler våre nye elektroniske tjenester til Nortura-sauebonden.

Hvordan bestiller og melder jeg inn livdyr?

Her er lenker til bestilling og innmelding av livdyr.

Når får jeg betalt for slakt?

Med noen få unntak har utbetalingen gått som normalt, 12 dager etter slakting.

Når får jeg avregningsbrevene for dyra mine?

Siden Norturas e-post har vært stengt har vi ikke klart å sende avregningsbrev. E-post er igjen er oppe å gå fra uke 3, da skal avregning komme til din e-post. De som ikke har fått avregningsbrev og fakturaer fra 21. desember vil også få disse ettersendt på e-post.

Hvor kan jeg se slaktedata?

Per i dag er ikke denne tjenesten tilgjengelig før avregningsbrevet kommer.

Når kan jeg logge inn på beskyttede områder?

Innlogging på beskyttede områder som leveringsvilkår, fagbibliotek etc. spørres det etter tilganger for bruker, dette er sperret etter dataangrepet. Derfor fungerer ikke innlogging hverken for medlemmer eller ansatte. Det er vårt sikkerhetsteam som avgjør når dette kan åpnes igjen.

Hva har skjedd? 

Nortura ble utsatt for et dataangrep 21. desember. Innbruddet ble avdekket av Norturas sikkerhetssystemer. Med unntak av kylling og kalkun, ble all slakting stoppet. Både skjæring og foredling på anleggene har gått tilnærmet normalt i jula. Slakting av storfe og gris ble gjenopptatt 3. januar og økte gradvis utover uka.

Hvordan logger jeg meg inn på Min Side?

Min Side er stengt som resultat av dataangrepet. Det er usikkert når og om Min Side kommer tilbake slik vi kjenner den fra tidligere.

Hvorfor får jeg ikke svar på e-post?

Norturas e-poster er nå gjenåpnet, og du kan igjen sende e-post til våre medarbeidere. Det lugger fortsatt litt i maskineriet, så det kan være lurt å følge opp med en telefon hvis du ikke får respons.

Har du sendt epost til medlemssenteret i perioden 21.desember 2021 og 2. januar 2022 er meldingen gått tapt og du må gjøre en ny henvendelse.