Kretsmøter i Nortura SA 2023

(07.02.23) Invitasjonen til årets kretsmøter er sendt ut til alle eiere på e-post, invitasjonen inneholder tid- og møtested, valgkomiteinnstilling og eventuell tilleggsinformasjon for møtet i din krets.

Kretsmøtet i kretsene Klepp, Time og Hå i 2022

Årets kretsmøter starter mandag 20. februar (uke 8) og går fram til torsdag 9. mars (uke 10).

Invitasjonen sendes til den foretaket er registrert på, vær obs på det om du er medlem i samdrift, eller der eierskapet ikke er registrert på deg.

Du finner også møteoversikt i lenkene under.

Kretsmøter per region

 • Region Nord-Norge
 • Region Midt-Norge
 • Region Vest
 • Region Agro
 • Region Øst
 • Region Innlandet

Inviter gjerne med deg ektefelle, samboer eller noen fra den yngre generasjonen på kretsmøtet.

Sakliste

 1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
 2. 2022 – mer krevende enn vi forventet – men likevel mange lyspunkt
 3. Hvor går veien videre for Nortura? Tre viktige veivalg
 4. Åpen post – lokale saker
 5. Valg 

Det blir matservering i møtet.

– Vi håper på en god oppslutning om årets kretsmøter. Kretsmøtet er den viktigste arenaen for deg som Norturaeier der du kan si din mening til administrasjon og tillitsvalgte eiere, sier organisasjonssjef i Nortura, Tor Olav Brandtzæg.

Dersom du har spørsmål om møte i ditt område, kontakt din kretsleder eller organisasjonslederen for regionen