Hvordan skal du forholde deg for å begrense smitterisiko når du får dyrebil på gården?

(Oppdatert 03.11.20) Norturas dyrebilsjåfører vil være i kontakt med mange bønder i løpet av sin arbeidsdag. Sjåførene er nøkkelpersonell som det er viktig å holde friske, men som samtidig kan spre smitte dersom sjåfør selv er smittebærer uten å vite det. Derfor har vi innført strenge tiltak for å minske smittefaren i forbindelse med henting av dyr. Rådene vil også gjelde når Nortura henter egg på gården.

Dette må du som produsent huske på før/når dyretransporten kommer på gården:

  1. Hold avstand til sjåfør (2 meter). Det skal ikke håndhilses. Om ikke 2 meter kan overholdes skal munnbind benyttes.
  2. Sjåfør skal fylle ut kjøreseddel på grunnlag av muntlig info fra deg. Pass på at alle opplysninger stemmer og meld inn endringer så tidlig som mulig. Egenerklæringsskjema, og evnt. retur- og nisjeskjema ligger på nett og skal så fremst det er mulig skrives ut og fylles ut av produsent på forhånd.
  3. Være nøye med håndhygiene.
  4. Rengjør håndtak/utstyr som sjåfør kan komme i kontakt med. 
  5. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er pålagt begrensninger i kontakt med andre folk (karantene, isolasjon), må du skaffe bistand fra andre personer som ikke er pålagt kontaktbegrensninger, slik at utlasting av dyra kan bli gjennomført som ordinært.

Dette er sjåførens instruks for å redusere smittefaren i kontakt med produsenten:   

  1. Unngå nærkontakt/fysisk kontakt med personer (hold 2 meters avstand). Om ikke 2 meter kan overholdes skal munnbind benyttes.
  2. Foreta papirhåndtering etter muntlig informasjon fra produsent. Dersom du mottar egenerklæring eller retur-/nisjeskjema, skal hender sprites før og etter du har tatt i dette.
  3. Være nøye med håndhygiene. Vask med såpe og vann når det er mulig, bruk Antibac når håndvask ikke er mulig. Det skal være egnet hånddesinfeksjonsmiddel tilgjengelig i alle biler.
  4. Berøringspunkter i bil skal vaskes og desinfiseres ved bytte av bil eller om andre har brukt bilen før deg.
  5. Ikke møte produsenter som er syke, i karantene eller isolasjon.

For å begrense trafikken og smittefaren på våre slakterianlegg er det inntil videre ikke anledning for produsent å kjøre dyra sine selv til slakt.

Utover dette anbefaler vi alle å følge myndighetenes råd - se mer på Mattilsynet sine sider.

Vi understreker at dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er pålagt begrensninger i kontakt med andre folk (karantene, isolasjon), må du skaffe bistand fra andre personer som ikke er pålagt kontaktbegrensninger, slik at utlasting av dyra kan bli gjennomført som ordinært.