Har dyra merker?

(14.09.22) Fra tid til annen opplever vi at det kommer inn storfe som mangler ett eller begge merkene.

Ku med 2 øremerker. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

– Slakteriet skal i henhold til Mattilsynets regelverk, påse at dyr som ankommer slakteriet er korrekt identifisert, dvs. at dyr uten øremerker ikke skal leveres til slakt, sier Elisabeth Kluften, spesialrådgiver storfe i Nortura. Det er ikke lov å levere merkeløse og feilmerket storfe til slakt!

Oppdager du at dyra mangler merker så bestill erstatningsmerke på OS ID, håndskrevne merker er ikke tillatt.

Noen ganger oppdager man at dyret har mistet ett merke den dagen det skal leveres. Da er det viktig at du sender med egenerklæringsskjema. Skulle det siste merket blir borte på vei til slakteriet, så har vi da dokumentasjon på opprinnelsen til dyret. Klarer vi ikke å dokumentere opprinnelse på dyret kan det i verste fall bli kassert.