Har du meldt adresseendring?

(04.01.19) Det er viktig at du som har fått ny veiadresse (veinavn og husnummer) melder fra om dette. Innføring av gateadresser i flere kommuner gjør at post som ikke inneholder fullstendig adresse ikke kommer fram til deg.

brevVi får ved store postutsendinger som årsoppgaver etc. alltid brev i retur grunnet feil adresse. Husk derfor å melde fra om du har ny adresse.

Kontakt ditt medlemssenter for å rette opp.

Selv om du avslutter et medlemskap av ulike grunner vil du i 7 år fremover ha innestående medlemskapital i Nortura, så post- og e-postadresse er viktig å vedlikeholde.