Fremdriftsplan for Min Side i Nortura

(19.05.22) Dataangrepet tok knekken på Min Side i Nortura. Ny er under oppbygging og skal etter planen være klar 15. august.

En mann med ryggen til, og Nortura-loge på ryggen, sitter på fôrbrettet i et fjøs med en iPad foran seg. Nysgjerrige kyr ser på mannen.

Bondens selvbetjeningsløsning Min Side, «brant ned» under dataangrepet i desember. Det betyr at enkelte tjenester ikke er tilgjengelig på samme måte som før.

– Teknologien som den gamle Min Side var bygget på var utdatert, og vi kan ikke åpne den igjen, med tanke på faren for at datakriminelle finner en vei inn, sier Hans Thorn Wittussen, konserndirektør for Nortura Råvare og Medlem.

Bygger bit for bit av Min Side

Når Nortura-bonden logger inn på Min Side i dag, er det en absolutt minimumsløsning som er tilgjengelig. Her finner man midlertidige innmeldingsapper for gris og storfe. Nylig ble også ROS-analysen til sauebøndene, samt midlertidige løsninger for egg- og fjørfekontrollen lansert.

Prioriteringer så langt, har vært å få opp tjenester som har forretningsverdi og er kritisk for drifta i Nortura. Deretter vil tjenester med stor verdi for brukeren, for eksempel slakteweb, følge etter.

– Vi kan sammenligne prosessen med husbygging. Først bygger vi grunnmur, vegger og tak. Og når huset er tett kan vi starte å innrede med ting som gjør huset komfortabelt, som møbler, tv og garderobeskap, sier Einar Risnes, leder for forretningsutvikling og digitalisering i Nortura.

Deadline er 15. august

15. august er deadline for Risnes og hans tre utviklerteam. Innen denne datoen skal Min Side være klar med de mest forretningskritiske tjenestene.

– Denne datoen handler om småfesesongen. Det er helt avgjørende for Nortura å ha på plass en heldigital innmeldingsløsning, når vi femdobler vi antallet dyr som skal over linja i sesongen, sier Risnes.

Risnes poengterer at Min Side som er klar 15. august, ikke vil være en komplett løsning. For eksempel vil fellesfunksjoner som avregning, slakteweb og medlemskapitalkonto, først utvikles utover høsten.

– Sida vil utvikle seg over tid, og bonden vil opplev at den forandrer seg med nye undermenyer og menypunkter underveis, sier Risnes.

Fremdriftsplan

Tjeneste:

Levert: (*)

Forventet:

Innmelding gris

3. januar

 

Innmelding storfe

2. mars

 

Innmelding småfe

 

15. august

ROS-analyse

12. mai

 

Plattform for Livdyrformidling

 

30. september

Eggkontrollen

9. mai

 

Fjørfekjøttkontrollen

12. mai

 

Fellesfunksjoner

 

Høsten 2022

Slakteweb

 

Høsten 2022

Avregningsoversikt

 

15. august

Medlemskapitalkonto

 

Høsten 2022

Ny Min Side

 

15. august

* Løsninger som er levert per mai 2022 er midlertidige løsninger, som vil utvikle seg over tid.