Bondevennen nr 19/2023

 

Prisløyper storfe, gris, lam, sau og egg 2. halvår 2023

Konsernstyret i Nortura fastsatte 23. mai planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 2. halvår 2023. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene: 

Prisløype storfe:

 • Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris ned 0,30 kr/kg
 • Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 0,50 kr/kg                  
 • Mandag 18. september (uke 38): Engrospris ned 0,70 kr/kg                   
 • Mandag 2. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,00 kr/kg                
 • Mandag 27. november (uke 48): Engrospris opp 0,60 kr/kg  

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2023 på 78,30 kr/kg. Det er uendret i forhold til 1. halvår 2023. 

Prisløype gris:

 • Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris opp 0,70 kr/kg     

Det gir en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2023 på 45,70 kr/kg. Det er 0,70 kr/kg høyere enn 1. halvår 2023. 

Prisløype lam:

 • Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris ned 0,20 kr/kg
 • Mandag 21. august (uke 34): Engrospris ned 0,50 kr/kg                   
 • Mandag 28. august (uke 35): Engrospris ned 1,00 kr/kg                 
 • Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 1,30 kr/kg            
 • Mandag 11. september (uke 37): Engrospris ned 0,80 kr/kg           
 • Mandag 18. september (uke 38): Engrospris ned 0,70 kr/kg           
 • Mandag 25. september (uke 39): Engrospris ned 0,50 kr/kg   

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2022 på 83,00 kr/kg. Det er 1,0 kr/kg høyere enn 1. halvår 2023 og 4,50 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022. 

Prisløype sau:

 • Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 3,00 kr/kg                  
 • Mandag 9. oktober (uke 41): Engrospris opp 3,00 kr/kg  

Prisløype egg:

 • Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris opp 1,00 kr/kg 

Det gir en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2023 på 25,00 kr/kg. Det er 1 kr/kg høyere enn i første halvår 2023.

Hvordan blir avregningsprisen?

Merk at dette er engrosprisendringer og avregningsprisen kan avvike fra dette. Endringer i omsetningsavgift, grunntilskudd, effektivitetstillegg sau etc. kommer utenom, også justeringer på grunn av endringer i kostnader eller verdi på hud, skinn, innmat e.l.

Se mer utfyllende informasjon på medlem.nortura.no.

Slaktegris
Engrosprisen på gris holdes uendret gjennom halvåret, men vi vil fortsatt bruke vekttabellen siste ukene inn mot jul for å stimulere til å slakte på litt lavere vekt.

 


 

Livdyrnytt per mai 2023

– Det er for tiden et noe uventa underskudd av avlsdyr melk. Signaler vi fikk var at de fleste fjøsa var fulle, og det var en del besetningsavvikling rundt nyttår, sier livdyrsjef Odd Finnesand.

– Mye av disse kurante dyra skifta eier før og etter nyttår. I tillegg ble det en reduksjon på melkekvoter. Så ser vi at premiering av sommermelk påvirker dette markedet, noe redusert ytelse pga grovfôravlingene sommeren 2022 virker også inn. I sum har dette forårsaka et underskudd. Det som etterspørres er drektige dyr med kalving nå på forsommer, eller kurante lakterende vårkalvere som har et potensial for å produsere bra.

En hektisk periode med å plasseres årets avlsokser er snart over. Å få den kabalen med tilgjengelige raser/kategorier til å stemme av med ønsker å bestillinger er krevende. Selv om antall innmeldte dyr er redusert betydelig fra høsten, er det god tilgang.

Etter en svært krevende høst/vinter begynner ting å vise normale tendenser på fôringsdyr, unntaket er Førde-området der vi ennå har noe overskudd. – Vi må anta at også sommeren i år vil gi oss noe endra markedsbilde med et økende underskudd.

Gris

Det skjer et skifte for tiden med en økende andel SPF. Denne endringen skjer selvsagt både hos avls- og bruksbesetninger. Alle slike endringer skaper litt turbulens i produksjonen.

Det snakkes godt sammen på tvers av regionsgrenser ved omsetning av smågris, og når alle ønsker løsning blir det ofte levelig. Markedssituasjon per uke 21 er overskudd i Vest på ca 700 smågris.

– En stor takk til alle som bruker våre nye løsninger på Min side. Dette gjør vår formidlingshverdag enklere i hele landet. Meld inn- og bestill i god tid, oppfordrer Finnesand.

Mer detaljer i livdyrmarkedet – se medlem.nortura.no.

Bruk Min side – nye «infokurs» kommer

Det er gjennomført Teams informasjonsmøter angående bruken av Min side. På denne tiden er det nok slik at enten venter en på godt vær, eller så brukes dagslyset så inderlig. Andre er midt i innsatsen rundt lemming, kalving, grising. Det vil bli lansert nye kurs muligheter for dere som ønsker.

 


 

Feil i «Vi er dine tillitsvalgte!»

Vi beklager feil etternavn og telefonnummer på Andrea i presentasjonen av tillitsvalgte i AU-Vest på baksiden av nummer 17. Andrea er Norturas ungdomsrepresentant i arbeidsutvalget.

Andrea Kjellstad

Andrea Kjellstad
Ungdomsrepresentant Nortura Vest
Mobil: 90077798

 


 

Prisendringer

Med bakgrunn i forventa kraftfôrpriser samt den signaliserte økningen i PGE, økes smågrisprisen med kr 30,- fra mandag 5. juni. Det er ingen endring i avregningspriser på slakt og egg, med unntak på kylling og kalkun – se «Nyhetsbrev fra Nortura Hvitt Kjøtt» per 24. juni.