Sesongmøte småfe – lammesesongen 24, Våler

Borge, foto Grethe Ringdal
aug
Reidar Kaabel, Kaabelveien 1, Våler

Sesongmøte småfe i Østfold

Nortura i samarbeid med Østfold sau og geit inviterer til møte tirsdag 6. august kl. 18:00 hos Reidar Kaabel, Kaabelveien 1, Våler

  • Hvordan oppnå gode vekter
  • Utplukk av slakte og påsett lam
  • Vurdering av ulike raser
  • Sesonginformasjon

Nortura serverer grillmat, Østfold sau og geit har med kaffe og kaker! Ta med bestikk.

Vel møtt!