Framtidas sauehald krev rett behandling av snyltarar - Del 2. Sommerparasittar

mai
Teamsmøte

Parasittar, ei stor utfordring i sauehaldet

Kva er dei viktigaste snylterane, og korleis skal me handtere dei på vår og sommerbeite?

Nå har du mulighet for å lære litt meir om sommerparasittar av Atle Domke som er utdannet veterinær, og har doktorgrad i parasittologi fra Norges veterinærhøyskole

Team småfe Øst, Grethe Ringdal og Torhild Sisjord, samtaler med Atle Domke

Du kan ha oss «på øre» timen mellom 20-21 tysdag 30 mai.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Klikk her for å bli med i møtet