Fjørfeskolen med kurs for kyllingprodusenter

nov
Asak Søndre: Smakfulle Rom AS, Asakveien 115, Sørum

Fjørfeskolen arrangerer i uke 42 og 47 2022 nytt kyllingkurs. Kurset er godkjent av Mattilsynet i henhold til kompetansekravet i Forskrift om høns og kalkun og tilsvarende kompetansekrav om dyrehelse i Dyrehelseforskriften.

Kurset har en varighet på fire dager og er bygd opp med to todagerssamlinger. Kurset arrangeres denne gangen på et flott gårdsbruk i Sørum, to mil fra Gardermoen.

Se program og påmeldingsinfo (påmelding innen 23. september)!