AU-møte Midt

mai
Teamsmøte

Regionutvalget (RU) ledes av et Arbeidsutvalg (AU) som består av sju medlemmer. AU har møter for å planlegge regionutvalgsmøtene, og ellers etter behov. Saksliste for møte i AU settes opp av leder i RU i samråd med organisasjonslederen, og sendes ut til de aktuelle sammen med nærmere tid for møtet.

AU Midt-Norge