Utvida sjukdomsregistrering på småfe

(11.10.16, sist endra 25.09.17) Utvida sjukdomsregistrering (USR) vart innført på småfe frå 1. januar 2016. Dette er observasjonar av sjukdomsfunn på slakta som kan indikere helse-/og/eller velferdsproblem i besetninga.

Av: Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura

Du vil få melding på avrekning, og på leveranserapportane på Min side dersom nokon av slaktedyra dine har fått ei sjukdomsanmerkning.

Helsetjenesten for sau har laga ein fagartikkel om kva USR-diagnosene betyr, og korleis du kan utnytte USR i det førebyggjande helsearbeidet i saueflokken din.

Du finn artikkelen her

 

 

 

 

 

 

Relatert informasjon (ekstern)