Risikofaktorer og forebygging av mastitt hos sau

(07.02.17) Risikofaktorer og forebygging av mastitt hos sau er et foredrag fra kongressen LAM 2017 v/Tore Skeidsvoll Tollersrud, spesialveterinær HT-sau Animalia.

Illustrasjonsbilde fra foredragetMastitt (jurbetennelse) er den hyppigst rapporterte og mest tapsbringende sjukdommen hos søye. Akutt mastitt er en smertefull tilstand og sjukdommen utgjør et betydelig dyrevelferdsmessig problem.
 
Les hele foredraget