Koksidiose hos lam- resistens og forebygging

(07.02.17) Koksidiose hos lam er et foredrag fra kongressen LAM 2017 v/Ane Odden stipendiat ved NMBU Sandnes.

Lam med koksidoseKoksidiose hos lam skyldes arter av den encellede parasitten Eimeria, som finnes hos de fleste pattedyr. Koksidier er artsspesifikke, Eimeria-arter som går på sau kan ikke gi sykdom hos f.eks. geit.
 
Sau har minst elleve forskjellige Eimeria- arter, og av disse er det bare to som er sykdomsfremkallende/patogene; E.crandallis og E.ovinoidalis. De ulike koksidieartene gir skade i ulike deler av tarmen.
 
Les hele foredraget Koksidiose hos lam