Hvordan få til god tilvekst og lite tap hos overskuddslamma

(07.02.17) Kopplamoppdrett med god tilvekst og lite tap er et foredrag fra kongressen LAM 2017 v/Linn Hege Engen, rådgiver i Nortura og Vibeke Tømmerberg, spesialveterinær HT sau, Animalia.

Kopplam
Lammetallet hos den norske sauen har økt betraktelig de siste 20 årene. Dersom søya ikke har tilstrekkelig melkeproduksjon for å fostre opp hele kullet, blir rammet av sjukdom, eller i verste fall dør, vil det være aktuelt å fôre opp lammene som kopplam. Søyer med både tre og fire lam har blitt vanligere, og gimrene får også større kull. Dette har ført til at oppfôring av kopplam har blitt vanlig i de fleste besetninger i større eller mindre grad, alt fra flaskefôring av et par lam til fôring av store grupper med melkeautomat.

Les foredraget fra filene

Kopplamoppdrett med god tilvekst og lite tap del 1

Kopplamoppdrett med god tilvekst og lite tap del 2