Nortura URFE

(Oppdatert 26.02.20) Nortura har ansvaret for varestrømmen URFE og selskapet Urfe SA er et samvirkeselskap bestående av kjøttprodusenter som benytter tradisjonelle norske melkeferaser («URFE») for melk- og kjøttproduksjon. Urfe SA er registrert som eier av varemerket «URFE». Det er nye kriterier for klasse og fettgruppe fra 23. mars 2020.

Urfe

Nortura SA markedsfører og selger kjøtt fra Urfe under varemerket «URFE» i visse markeder

For å kunne levere slakt inn i denne varestrømmen må du som leverandør være medlem i Urfe SA og Nortura SA. Dette gjør du ved å først kontakte Nortura medlemssenter vedrørende medlemskap i Nortura. Videre kontakter du Urfe SA for medlemskap der. Oppgi da ditt leverandørnummer i Nortura.

Nye kriterier fra 23. mars 2020

I markedet er det stor interesse for produktene fra restaurantmarkedet. Markedet etterspør kjøtt med god fettmarmorering fremfor størrelse på stykningsdelene.  

Vi har derfor besluttet å endre kvalitetskriteriene fra og med uke 13. Endringen består i at kravet til fett endres fra 2 til 2+ og kravet til klasse fra O- til P+.

Vi håper med dette at flere slakt av ku og kastrat kan oppnå kvalitetstillegget og at endringen er en stimulans til at flere melder inn på denne avtaletypen. 

Innmelding av slaktedyr

Urfe meldes inn til Nortura via Min side eller på telefon til medlemssenter på avtaletypen Storfe avtale Urfe. Avtaleperioden tilsvarer Avtaleinnmelding storfe, se Leveringsvilkår lukket under organisasjon (krever innlogging). For å få utnyttet dyrene i markedet er vi avhengig av å kunne disponere dyrene i disse ukene.

Det er ikke lenger nødvendig å merke dyrene med egne signalmerker for å få dem slaktet som Urfe. En forutsetning er da at riktig individ er meldt inn på denne avtaletypen, og at det ved et eventuelt bytte av individ korrigeres på kjøreseddelen ved levering til slakt. Det er heller ikke nødvendig med et eget følgeskjema.

De nye kriteriene for kvalitetstillegget er:

 • Kategorier: Alle storfe unntatt kalv
 • Slaktevekt: fra 175,1 kg
 • Slakteklasse: P+ eller bedre
 • Fett: fra fettgruppe 2+ 

Pristillegg Urfe slakt:         

 • Alle Urfe (unntatt kalv) som er innmeldt på Urfe-avtale får et Urfe pristillegg på 0,50 kr/kg pluss Leveranseavtale storfe og ordinært puljetillegg
 • Alle Urfe som tilfredsstiller de nye kvalitetskravene får i tillegg et Urfe kvalitetstillegg på 6,50 kr/kg 

Andre betingelser

Urfe er definert som følgende raser:

 1. Sidet trønderfe og Nordlandsfe (stn)
 2. Vestlandsk fjordfe (vff)
 3. Vestlandsk raudkolle (vrk)
 4. Østlandsk rødkolle (ørk) 
 5. Dølafe (døl)
 6. Telemarkfe (tel)
 • Dyrene skal være minst 87,5 % reinrasede dyr av en av de overnevnte rasene.
 • Alle voksne dyr skal ha vært minimum vært på beite minst 1 sesong. Generelt godt dyrehold der KSL er et minimumskrav.
 • Generelt godt dyrehold der KSL er et minimumskrav.
 • Pristillegg for Urfe gjelder bare for slakt levert innenfor inngått avtale.        

Kalv går ikke inn i denne varestrømmen. Ønsker du å slakte kalver, og/eller økologiske dyr anbefaler vi at du bruker de eksisterende varestrømmene vi har for dette.

Hvis det er noe du lurer på kan du også kontakte:

Urfe er eksklusivt storfekjøtt fra de stedegne, opprinnelige, gamle norske melkeferasene. Kjøttet er finfibret, ekstra smaksrikt og har en unik mersmak av norsk natur. Se mer om konseptet på NorturaProff.