Prisløyper 2. halvår 2020

(Oppdatert 11.09.20) Konsernstyret i Nortura vedtok 19. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2020. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene. Det er nå endring i prisløypa for storfe og gris.

For å oppnå et prisuttak for gris i avtaleåret 20/21 mest mulig i samsvar med målpris, gjøres følgende endring i prisløypa:

  • Fra mandag 28. september (uke 40): Engrospris opp 0,50 kr/kg. I den opprinnelige prisløypa var oppgangen på 0,40 kr/kg. De øvrige endringene gjennomføres som varslet.

For å oppnå et prisuttak for storfe i 2. halvår 2020 mest mulig i samsvar med Planlagt gjennomsnittlig engrospris, gjøres følgende endring i prisløypa:

  • Fra mandag 2. november (uke 45): Engrospris opp 0,50 kr/kg. Den varslede prisøkningen på 1,50 kr/kg fra 16. november (uke 47) gjennomføres som varslet.

Prisløype storfe:

Mandag 3. august (uke 32): Engrospris opp 1,50 kr/kg
Mandag 31. august (uke 36): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 28. september (uke 40): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 2. november (uke 45): Engrospris opp 0,50 kr/kg (ny)
Mandag 16. november (uke 47): Engrospris opp 1,50 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris på 62,80 kr/kg. Det er 1,60 kr/kg høyere enn 1. halvår 2020.

Se fullstendig prisløype for storfe

Prisløype lam:

Mandag 29. juni (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 3. august (uke 32): Engrospris opp 4,70 kr/kg
Mandag 24. august (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 31. august (uke 36): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 7. september (uke 37): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 14. september (uke 38): Engrospris ned 0,80 kr/kg
Mandag 21. september (uke 39): Engrospris ned 1,60 kr/kg
Mandag 28. september (uke 40): Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 5. oktober (uke 41): Engrospris ned 0,50 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2020 på 66,40 kr/kg. Det er 0,30 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2020 og 2. halvår 2019.

Fullstendig prisløype for lam i Lammesesong-info.

Prisløype sau:

Det legges det ikke opp til engrosprisendringer for sau i 2. halvår 2020 ut over det som er beskrevet i tabellen lengre ned.  

Fullstendig prisløype for sau i Lammesesong-info.

Prisløype egg:

Fra mandag 29. juni økes engrosprisen for egg fra frittgående produksjon med 0,70 kr/kg og engrosprisen for egg fra miljøinnredning med 0,40 kr/kg.

Sammen med en teknisk justering på 10 øre for innfasing av mer egg fra frittgående høner gir dette, som tidligere varslet, en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2020 som vil være 0,80 kr/kg høyere enn for 1. halvår 2020.

Nortura øker avregningsprisen fra 1. juni

Prisløype/prisprognose gris:

Mandag 29. juni (uke 27): Engrospris opp 0,80 kr/kg
Mandag 24. august (uke 35): Engrospris opp 0,80 kr/kg
Mandag 28. september (uke 40): Engrospris opp 0,50 kr/kg (endret)
Mandag 12. oktober (uke 42): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 7. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 14. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg


Med denne prisløypa legges det opp til uttak av målpris for avtaleåret 2020/2021 på 33,89 kr/kg.

Øvrige prisendringer for lam og sau fra uke 27:

Nortura vil gjøre endringer i engrosprisen mellom klasser av lam og gjøre justeringer i vektgruppene for lam, se tabell under. Bakgrunnen for endringene er behov for å øke salg og stimulere til produksjon av lam som bransjen har et marked for.

Tabell lam

Prisen for sau av god kvalitet økes, se tabell under. Markedet for sau er i en bedre situasjon sammenliknet med 2019, men balansen er skjør.

Tabell sau

Kylling og kalkun:

Prisene på kylling og kalkun fra Norturas produsenter øker med kr 1,05 (kylling) og kr 1,52 (kalkun) fra 1. juli. 

For resten av verdikjeden blir det følgende endringer: 

  • Prisen på unghøner: øker med kr 11,50 per unghøne
  • Rugeegg + 0,17 kr/rugeegg
  • Daggamle kyllinger: + 0,19 kr/daggammel kylling (kun effekt av økt rugeeggpris)

Se egen sak
 

Hvordan blir avregningsprisen

Avregningsprisene følger endringene i engrosprisen men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc. Endringer i omsetningsavgiftgrunntilskuddekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom.

Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.