Endring på avregningsbrev fra Rudshøgda

(27.11.20) Nortura innfører som kjent en ny IT-plattform i selskapet, og fra desember avregnes slaktedyr levert til Nortura Rudshøgda fra den nye plattformen.

Det kan i forbindelse med endringen bli noe forsinkelse på utsendelse av avregningsbrevet, både på e-post og Min side. Det vil ikke bli forsinkelse på utbetalingsdato.

For deg som mottar avregningen fra Nortura Rudshøgda vil det fra 1. desember 2020 være endringer på avregningsbrevet – avregningsbrevet blir uten sammendraget "leveranse hittil i år". Bruttobeløp hittil i år vil stå på avregningen.

Dette er en stor omlegging av en fabrikk som Rudshøgda med mange ulike produksjoner.

Når ny IT-plattform innføres vil ikke returslakt trekkes fra avregningen, alle dyr avregnes, så vil returslakt faktureres ved utlevering/sending. Alle dine fakturaer finner du på Min side.

Leverer slakt til flere fabrikker
Det er viktig å kjenne til at dersom du leverer slakt til flere fabrikker er ikke sammendraget fullstendig om det er avregnet i gammelt og nytt system. Det er avhengig av hvilket system (fabrikk) som har avregnet dine leveranser. Årssammendraget med all statistikk på dine leveranser finner du nå på Min side.

Slakting og inntransport
I forbindelse med overgangen kan det bli justeringer av hentetidspunkt i forhold til oppsatt henteplan. Om dette skulle skje vil du bli fortløpende orientert om det vil skje deg. Vi har dyktige medarbeidere som gjør en formidabel jobb for at alt skal gå som planlagt.

I forbindelse med overgangen har vi lagt opp til en mer moderat slakteplan, spesielt i starten av uka, slik at vi sikrer at overgangen går godt. Med bakgrunn i dette vil en del av grisene som er meldt inn til slakt i uke 49 bli slaktet ved Nortura Tønsberg.

Mandag 30. november og tirsdag 1. desember vil det ikke være mulighet for å slakte hastedyr på Rudshøgda. Når du sender dyr til slakt, ikke meld ut dyra fra husdyrregisteret før etter de er slaktet.

Det er alltid viktig at det leveres korrekt antall dyr i henhold til det som er innmeldt.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)