Alle skal ha kontroll på smittevernet – også du som har et par høner for egen eggforsyning

(14.12.20) Hele Sør-Norge fra Trøndelag og sørover er definert av Mattilsynet som høyrisikosone for fugleinfluensa. Risikoen for smitte med fugleinfluensa fra ville fugler til tamme fjørfe vurderes som svært høy. Det næringsrettede fjørfeholdet følger ordinært strikte smittevernsrutiner, og i disse dager er det ekstra stor oppmerksomhet på at det ikke er noen mangler med smittebeskyttelsen. Næringa er imidlertid helt avhengig av at absolutt alle som holder fjørfe nå er fullt ut skjerpet på smittevernet.

Høner på taket

Påvisning av fugleinfluensa blant tamme fjørfe i et dyrehold vil kunne medføre store konsekvenser. Det vil kunne bli opprettet soner hvor det utgangspunktet vil være forbudt å flytte husdyr til og fra dyrehold hvor det også er fjørfe. Dette vil kunne skje uavhengig av om fugleinfluensa påvisningen skjer i et såkalt hobby-fjørfehold eller i et næringsrettet fjørfehold.

Dersom du har et par høner for privat eggforsyning eller for hygge, oppfordrer vi deg til å vurdere om dette er hensiktsmessig nå. Risikoen for fugleinfluensa smitte er svært stor og dersom du ikke klarer å opprettholde et høyt nivå på smittevernet og portforbudet, kan påvisning av fugleinfluensa innebære store konsekvenser både for din egen drift og for dine naboer og kollegaer som holder fjørfe profesjonelt.

Nortura vil også møte utfordringer. Tenk derfor over om det er riktig og nødvendig å holde høner for egen egg-forsyning/hygge de neste månedene! Nortura og dine kolleger er i såfall avhengig av at smittevernet er like godt hos deg som har høns for hygge/egen eggforsyning, som hos den profesjonelle fjørfebonden som lever av fjørfeproduksjon!