Nytt produsentnummer i deler av landet, og dyreholds-ID på storfe fra 1. januar

(Sist oppdatert 10.12.19) Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer. Alle storfeprodusenter har nå fått tildelt dyreholds-ID fra Mattilsynet. Kalver født etter 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med dyreholds-ID.

Kommune- og fylkesregulering, og nytt produsentnummer
Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Her kan du lese om sammenslåingene som Stortinget vedtok i juni 2017.

Ny oversikt

Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer. Det vil fortløpende bli sendt ut og publisert mer informasjon om dette. Det er viktig at du oppdaterer kontaktopplysningene dine hos Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at vi er sikre på at informasjonen når fram til deg. 

Etter årsskiftet skal du bruke nytt produsentnummer for å logge på hos landbrukets aktører. 

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med Landbrukets Dataflyt:
post@landbruketsdataflyt.no eller telefon 22 05 47 30
 

Nytt nummer i øremerker for storfe fra 2020

Alle storfeprodusenter har fått tildelt dyreholds-ID fra Mattilsynet.

Dette nummeret skal fra 2020 benyttes i øremerkene på storfe sammen med individnummer som produsenten velger selv.

Øremerke med dyreholds-ID

Storfeprodusenter som har småfe fra før får samme dyreholds-ID til storfe. Kalver født etter 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med det nye nummeret. Informasjon om din dyreholds-ID har du fått fra Mattilsynet, samtidig som merkeleverandørene har oversikt på din dyreholds-ID ved bestilling av øremerker.

Nå kan du bestille øremerker med dyreholds-ID til storfe
 
Merking av dyrene

  • Alle dyr født etter 1. januar 2020 skal merkes med nye øremerker.
  • Dersom du ikke er à jour med å merke dyrene innen 1. januar 2020, må du merke med øremerker som var gyldige da dyret ble født.
  • Når alle kalver født før 1.1.2020 er merket, kaster du ubrukte øremerker med gammelt produsentnummer.
  • Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før 1. januar 2020, skal ikke ha nye øremerker.
  • Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes.

Husk å forsikre deg om at du er à jour med både merking og registrering.

Spørsmål om regelverket knyttet merking av dyr?
Kontakt Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00