Nortura i Bondebladet uke 8/2021

 

Nortura vil utbetale 135 millioner kroner i medlemskapital

Det kan gå mot en betydelig utbetaling av medlemskapital for Nortura-bonden. Konsernet har gjort det bra, og nå kommer det bonden til gode.

Styreleder Trine Hasvang Vaag

– Det har vært et godt år å være medlem i Nortura. Sist uke innstilte konsernstyret på å utbetale 135 millioner kroner i medlemskapital til eierne våre. I tillegg har Norturas eiere allerede fått utbetalt 64 millioner kroner mer i tilleggsytelser i 2020, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Onsdag 17. februar innstilte konsernstyret på å utbetale medlemskapital til Nortura-bonden, ikke bare for ett, men for to år på til sammen 135 millioner kroner. Det er medlemskapitalen for årene 2011 og 2012 som er foreslått utbetalt.

Styret foreslår også å sette av deler av overskuddet, 72 millioner kroner, på bøndenes individuelle medlemskapitalkonto. Med første mulige uttak i 2028.      

Nå er det opp til bøndene selv, gjennom årsmøtet som avholdes i april, å endelig vedta utbetaling og ny avsetning. Forrige avsetning til medlemskapitalkonto var for regnskapsåret 2016.

Målet er best mulig råvarepris til bonden

Årsresultatet viser at Norturas omsetning i 2020 endte på 24,8 milliarder kroner, opp fra 23,7 milliarder i 2019. Dette ga et driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) på 859 millioner kroner og en resultatmargin på 3,5 prosent. Altså en omsetningsvekst på rett i underkant av en milliard kroner.

Samtidig har lønnsomheten i konsernet styrket seg med over 100 millioner kroner.

– Vårt mål er ikke å levere et stort overskudd på bunnlinja, men best mulig råvarepris og økonomi til bonden, sier Vaag.

– Når vi i tillegg klarer å øke tilleggsytelsene med 64 millioner kroner, samt betaler ut 135 millioner i medlemskapital, er det en fin «bonus» på toppen av avregningsprisen. Dette gjør det mer attraktivt å være medlem i Nortura, legger hun til.

Betaler ut for to år samtidig

Medlemskapital er tidligere avsatt overskuddet i selskapet, som er satt av på hver enkelt produsents individuelle medlemskapitalkonto. Medlemskapitalen beregnes ut fra samhandlinga som hvert enkelt medlem har hatt med Nortura det året som pengene ble avsatt, og er bundet i minst sju år.

Ordningen ble innført i 2010 og første mulige utbetaling var i 2017. Da ble det utbetalt rett i underkant av 62 millioner kroner. Det har ikke blitt utbetalt medlemskapital i 2018, 2019 eller 2020.

– Styret vurderte i fjor om det var økonomisk grunnlag for å betale ut medlemskapital. Men siden situasjonen knyttet til korona var så usikker, valgte man å ikke betale ut, forteller Vaag.

Ettersom korona-året 2020 gikk bedre enn først fryktet, kan Nortura nå betale ut medlemskapital for to år samtidig.

– Bonden trenger pengene, så derfor gjør det ekstra godt å komme med denne nyheten i dag, sier Vaag.

Hva skjer videre?

Innstillingen fra konsernstyret vil bli lagt frem under Norturas årsmøte i starten av april. Da er det opp til årsmøtet å formelt vedta utbetaling og ny avsetning. 

– Når kan eierne forvente at pengen blir utbetalt?

– Forutsatt at årsmøtet går for styrets innstilling, vil utbetalinga skje i løpet av juni, sier Vaag.

 


 

På vei mot et nytt og sterkere Nortura

Norturas omsetning økte med en milliard kroner (4,2 prosent) i 2020. Samtidig styrker lønnsomheten seg med over 100 millioner kroner. Konsernstyret har avsatt 135 millioner kroner til utbetaling av medlemskapital til eierne.

– Et solid resultat og en god løypemelding som viser at vi er på vei mot et nytt og sterkere Nortura, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Norturas omsetning 2020 ble 24,7 milliarder kroner (23,7) noe som ga et driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) på 859 millioner kroner og en resultatmargin (EBITDA) på 3,5 prosent, opp fra 3,2 prosent året før.

Alt om årsresultatet kan du lese i utsendt Eierbrev, på våre nettsider. Årsmeldingen for Nortura SA 2020 laster du også ned fra våre nettsider.

 


 

Mange produktnyheter fra Nortura i første lansering i år

Nortura lanserer hele 23 nye produkter fra Gilde og Prior til årets første lanseringsvindu. Frysetørket turmat, nye type ferdigretter og fem nye pålegg er noe av det som nå er på vei ut i butikkene.

– Med tiden vi står i er det kanskje ekstra kjærkomment at butikkhyllene i disse dager fylles opp med nyheter. Vi har utviklet produkter til alle de som trenger variasjon på hjemmekontor-lunsjen, og til de som ønsker enkle middager etter et år med mye tid brukt på eget kjøkken. Det blir også en rekke produktnyheter tilpasset familielivet og ikke minst til alle som er glade i tur og friluftsliv, sier Merkevaredirektør i Nortura, Nina Rishovd Stavenæs.

Blant de mange nyhetene, lanseres to helt nye produktkonsepter i dagligvarehandelen; frysetørket turmat og «one pot»-middagsløsninger.

Pasta Toscana fra produktserien Gilde One pot

– Det er utrolig stas å lansere de første produktene i vår nye turmatsatsning fra Gilde. Interessen for friluftsliv har hatt en enorm vekst, og nå blir det endelig mulig å kjøpe frysetørket turmat i dagligvarebutikkene, sier Rishovd Stavenæs.

Produktserien Gilde One pot, er også et nytt tilbud i dagligvarehandelen. Dette er en type middagsløsning som tidligere kun har vært tilgjengelig gjennom matkasse-tjenester.

Du kan se mer om alle nyhetene på våre nettsider, vi vil også presentere nærmere om nyhetene i neste nummer.

 


 

Godkjenning av direktesalg livdyr

Fra torsdag 18. februar vil du som motpart, dvs. den andre part i salg, motta en SMS fra Nortura når direktesalg er registrert på Min side. Du må gå inn og godkjenne dette på Min side for videre behandling. Dette gjelder foreløpig for direkteformidling av storfe i de områder ny løsning for livdyrformidling er rullet ut.

Inntil nå har en slik bekreftelse måttet avklares over telefon fra vår livdyrformidler.

Hvis det er gitt en delegering i Min Side, slik at kjøper kan melde salget på vegne av selger, er det selger som får SMS. Hvis det er selger som registrerer salget er det kjøper som får SMS og må bekrefte. Et direktesalg må alltid bekreftes på Min Side før Nortura kan avregne eller fakturere direktesalget.

Ny løsning for livdyrformidling

Nortura jobber som kjent med en ny løsning for livdyrformidling av storfe, løsningen er rullet ut som pilot i Agro, Vest og Nord-Norge, og vil i løpet av våren rulles ut i resten av landet. Det arbeides også med tilsvarende løsning for omsetning av smågris.

 


 

KSL Trygg på mobil – et nytt verktøy

Kvalitetssystem for landbruket – KSL – jobber hele tiden i å utvikle og forbedre løsningen for bonden og nå er KSL Trygg lansert.

KSL Trygg er et mobiltilpasset verktøy som gir bonden muligheten til å jobbe med KSL-systemet på telefonen ute på gården. KSL Trygg inneholder også enkle tips om førstehjelp og informasjon om varslingsplikt ved ulykker.

Se mer på ksl.matmerk.no eller på medlem.nortura.no.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 3 100 storfe denne uken og dekningsgraden er 69 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 15 300 gris som gir en dekningsgrad på 75 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes noe småfe og det er lokal dekning på sau og lam.

Eggsalget og eggproduksjon er nå om lag like store, og dermed er reguleringslageret stabilt.

 


 

Pris

Avregningspris på ung okse, kastrat og kvige går opp med kr 0,30 per kr fra mandag 22. februar. For ung ku, ku og okse går avregningsprisen opp med kr 0,11 per kg, og kalv over 50 kg opp kr 0,11 per kg. Endringen er grunnet økte hudverdier.

Grunntilskudd for vær innføres fra samme dato med kr 5,00 per kg.