Nortura i Bondebladet uke 7/2021

 

Nortura Proff og ESSO Deli de Luca fortsetter samarbeidet

Ny avtale sikrer levering av pølser, hamburgere, pålegg, egg og hvitt kjøtt fra Gilde og Prior i to nye år. Avtalen er en av de største i servicehandelsmarkedet.

Hamburgertallerken

– Vi er strålende fornøyde med å ha landet en ny avtale med ESSO Deli de Luca. Denne avtalen er en av de største i servicehandelsmarkedet og vi er stolte og glade over å ha fått fornyet tillit, sier Lars Karlsen, kundeansvarlig for Esso Deli de Luca i Nortura Proff.

Nortura Proff har vært leverandør til Esso helt siden 2003. I dag består Esso Deli de Luca av totalt 224 butikker over hele landet, etter at Deli de Luca overtok driftsansvaret for Tiger AS og alle egeneide Esso-butikker i 2015.

Størst på burgere langs veien

Esso og Deli de Luca har vært markedsledere på hamburgere i servicehandelsmarkedet i en årrekke, og står sterkt langs veien i Norge.

– Vi har en knallsterk posisjon i burgermarkedet, den skal vi befeste ytterligere, sier Tormod Lier, administrerende direktør i Deli de Luca.

– I tillegg til å videreutvikle burgerkategorien, er det selvsagt viktig at vi også lykkes godt med pølser, påsmurt og andre varer, supplerer Karlsen.

Nortura Proff og Esso Deli de Luca gir lokale kjøpmenn over hele landet mye av æren for et velfungerende samarbeid over mange år.

– Kjøpmennene kjenner oss, og de kjenner våre produkter godt. Sammen fronter vi markedet med stolthet, og kundene er heldigvis mange og lojale. Det borger godt for et videre samarbeid der vi skal fortsette å levere den beste maten til folk i farta, både i by og langs vei, avslutter Karlsen.

 


 

Kretsmøtet på Teams

LOGOAlle Norturas kretsmøter skjer digitalt- alt du trenger er nett-tilgang.  

Slik deltar du på kretsmøter via Microsoft Teams.   

Åpne innkallinga vi har sendt deg på e-post. Trykk på lenken inne i eposten og trykk «bli med i Microsoft Teams-møte». 

Ei webside åpner seg, og du får to valg. «Last ned Windows-appen» og «fortsett i nettleseren». Har du ikke Teams installert på PC, velg «Fortsett i nettleseren». 

Kommer det opp et pop-up vindu i nettleseren, velger du «tillat» slik at Teams kan bruke både mikrofon og kamera på maskina di.  

Skriv inn fullt navn, og skru av kamera og mikrofon. Trykk «Bli med nå» og møteleder vil snart slippe deg inn. 

Under møtet følger du vanlige møteregler. Ønsker du å si noe, melder du deg ved å trykke på hånda øverst til høyre i skjermbildet. 

Når møteleder slipper deg til orde: skru på din egen lyd og ditt eget kamera.  

Ønsker du kun å skrive et innlegg, trykk på chat-ikonet og skriv inn din melding.   

Du kan se en visning av punktene på vår facebookside – facebook.com/medlemnortura.

 


 

Norturas innspill til Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag

Nortura mener at inntektene til jordbruket er for lave sammenliknet med andre grupper i samfunnet. For at vi skal lykkes med en høy norsk matproduksjon basert på norske ressurser må det være lønnsomt å drive landbruk i hele landet. 

Nortura skal sørge for at bønder får inntekter fra markedet, men hensynet til markedsbalansen og importvernet begrenser mulighetsrommet slik at pris alene ikke er tilstrekkelig for å sikre god nok lønnsomhet.

I år ønsker Nortura at følgende områder prioriteres inn mot jordbruksoppgjøret:

  • Løfte økonomien for ammeku og sau
  • Utjevning av fraktkostnader for slaktedyr og egg
  • Mer detaljert soneinndeling for AK-tilskuddet

Anbefalingene er utarbeidet av administrasjonen og tillitsvalgte og er enstemmig vedtatt i Norturas konsernstyre den 20. januar 2021.

Du kan se hele innspillet på medlem.nortura.no.

 


 

Bestill elektroniske øremerker innen 1. mars

Nortura støtter kjøp av elektroniske øremerker til sau og lam, uansett leverandør, med kr 12 per dyr. Bestilling innen 1. mars gir 13 % rabatt på merkene.

Småfe med øremerke

Nortura gir et pristillegg på kr 12,- per dyr også i 2021. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke. For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no.

Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller, for produksjon og utsending styres i stor grad etter disse opplysningene. Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestillingen.

Se mer informasjon på medlem.nortura.no/rfid.
 

Husk å bestille Signal-merker

Fra høsten 2020 ble det nye rutiner for kjøp og utsending av Signal-merker. Nå skal du bestille Signal-merkene dine direkte fra merkeprodusenten.

I Nortura har vi fram til i fjor høst kjøpt inn og sendt ut alle Signal-merker (unntatt Debio-merkene), enten direkte til deg eller via lederne av lammeringene. Nå skal du selv bestille merkene dine direkte fra produsenten, OS ID, i nettbutikken på www.osid.no, og de sender merkene direkte til deg.

Bestill Signal-merker når du bestiller de ordinære øremerkene til lamma dine, så unngår du ekstra portokostnader. Sørg for at du bestiller nok Signal-merker, merkene kan du bruke neste år om du skulle kjøpe litt for mange.

 


 

Nortura og Too Good To Go reddet nesten 39 000 poser med mat

Overskuddsvarer fra serveringsmarkedet kom forbrukerne til gode i 2020. Tiltaket har bidratt til å redusere matsvinn. I løpet av fjoråret reddet Nortura og brukerne av appen Too Good To 38.989 poser med overskuddsmat.

– Da restauranter og hoteller stengte ned i mars, satt Nortura med mye overskuddsmat som skulle vært solgt til restaurant- og storkjøkkenmarkedet. Mye av dette ble i stedet ble solgt gjennom Too Good To Go. I tillegg selges det også en del andre produkter via appen, for eksempel produkter som er i ferd med å gå ut på dato, forklarer bærekraftsjef i Nortura, Cecilie Hultmann.

26.644 av posene er reddet hos Nortura Sarpsborg, Norges største påleggsfabrikk. 11.979 er reddet hos Nortura Tønsberg og resten hos Nortura Forus og Nortura Egersund.

Nortura har gjennom matbransjens avtale med Regjeringen forpliktet seg til å halvere matsvinnet i sin produksjon innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål og EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi. Reduksjonen i matsvinn tilsvarer et utslippskutt på 97,5 tonn CO2-ekvivalenter, ifølge Too Good To Go. Nortura har samarbeidet med Too Good To Go i tre år.

– Det er flott å se innsatsen som gjøres både av Nortura og folk flest, og at Too Good To Go blir brukt som et verktøy i arbeidet med å bekjempe matsvinn. Tallene er et bevis på at det fungerer. Etterspørselen i lokalmiljøet er høy, og posene blir gjerne solgt med én gang de legges ut i appen, sier Ann-Kristin Raknes Pfründer, daglig leder i Too Good To Go Norge.

Se mer i egen pressemelding på våre nettsider.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 3 200 storfe denne uken og dekningsgraden er 73 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca.16 200 gris som gir en dekningsgrad på 79 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes noe småfe og det er lokal dekning på sau og lam.

 


 

Pris

Det er ingen endring i avregningspriser denne uken.