Nortura i Bondebladet uke 6/2021

 

Åpent møte om årsresultatet 2020

I forbindelse med at Nortura legger frem årsresultatet inviterer vi både medlemmer, ansatte og presse til et åpent møte. Konsernsjef Anne Marit Panengstuen og konserndirektør Henrik Frisell går gjennom høydepunkter og regnskap for 2020 i en strømmet sending.

Plakat streaming

Sendingen går på lufta onsdag 17. februar kl. 09.00 og lenken vil bli delt ​i sosiale medier, på medlem.nortura.no og nortura.no når vi nærmer oss møtet. ​Dersom du ikke har mulighet for å se dette direkte er det mulig å se opptaket i ettertid. ​

 


 

Minner om invitasjonen til kretsmøtet – med Teams-lenke

Som Norturaeier har du fått invitasjon til årets kretsmøte på e-post. Invitasjonen inkluderte en lenke for å koble deg opp på selve kretsmøtet – som går på Teams.

Alle Norturas 141 kretsmøter skjer digitalt, fra mandag 22. februar til fredag 5. mars – alt du trenger er nett-tilgang. Du behøver altså ikke å laste ned noe for å delta på kretsmøtet. Har du ikke nett-tilgang så er det også en mulighet å delta på telefon ved å ringe inn til møtet, du vil da ikke kunne se presentasjoner som deles.

Det er viktig at du har tatt vare på invitasjonen og lenken til møtet. Lenken er aktiv, så har du ikke prøvd Teams før så kan du teste for å se hvordan det er å koble seg inn i møtet når det passer deg, da er du bedre forberedt til kretsmøtet.

Invitasjoner med lenke til møtene ble sendt ut mandag 25. og tirsdag 26. januar, vi sender også en påminnelse i forkant av møtet i din krets. Kontakt organisasjonslederen i Nortura om du ikke finner invitasjonen.

 


 

Bente Roer går ut av Nortura-styret

Etter åtte år i Norturas tjeneste, har kyllingbonde Bente Roer meldt fra at hun ikke tar gjenvalg konsernstyre. ­– Det kommer et tidspunkt der du skal slippe til yngre krefter. Den tida er nå, sier Roer.

Bente Roer

Nylig meldte kyllingbonden fra Rygge i Østfold til valgkomiteen at hun stiller styreplassen sin til disposisjon. Etter totalt åtte år i konsernstyret i Nortura og mange år som tillitsvalgt i «gamle Prior» og i Nortura, synes Bente Roer at noen andre fortjener å ta over hennes plass.

–  Jeg har akkurat passert 60 år og nå er det på tide å gi seg. Ikke fordi jeg mangler engasjement, men fordi det er en tid for alt, sier hun.

Nå ønsker hun å sende en oppfordring til sine kvinnelige kollegaer i landbruket om å engasjere seg både på lokalplan og sentralt.

– Vi mangler ikke kvinner i toppvervene i landbruket, men vi har nok fortsatt en vei å gå når det kommer til lokalt nivå, altså kretsene, sier Roer.

– Derfor er det så viktig at vi damer sier ja når valgkomiteene ringer, legger hun til.

Roer ser tilbake på årene rundt styrebordet som verdifull erfaring. Hun mener at det har gitt henne en større forståelse for de dilemmaene som landbruket og Nortura står ovenfor.

– Styrets jobb er å sørge for at Nortura er et selskap som står på trygg grunn nå, og i framtida, sier Roer.

– Søk kunnskap! 
Kjennskap til noe landbrukspolitikk, engasjement for samfunn og samvirke, evnen til å søke kunnskap er de tre viktigste egenskapene som må til for å sitte i Norturas konsernstyre, mener Roer.

– Skal du ta en avgjørelse for hele konsernet og alle eierne, er du nødt til å forstå hele bildet, sier hun.

Hun opplever at takhøyden i styret er stor. Både når det kommer til å stille spørsmål og ytre sterke meninger.

– Du blir alltid respektert for å si meninga di, sier Roer.

 


 

Saueklipping våren 2021

– Klippesesongen nærmer seg og i Norge er det vedtatt innreiseforbud nærmeste 14 dagene. Om dette vedvarer skaper det utfordringer for en del saueprodusenter i forhold til sesonghjelp, i første omgang saueklippere, sier Eirik Kolbjørnshus, leder for Nortura Klyppeteam og rådgiver småfe i Nortura.

– Av den grunn vil vi i Nortura anbefale saueprodusenter å tenke på dette med klipping allerede nå. Det er mange dyktige norske klippere rundt om i landet. Mange av disse er interessert i å reise rundt og avhjelpe situasjonen. For at vi skal utnytte den klippekapasiteten som er tilgjengelig, er det viktig at en får en lengst mulig klippesesong for disse klipperne, sier Kolbjørnshus.

Derfor er det fint om de som har klimatiske forhold til det, starter klipping allerede i disse dager. De med isolerte fjøs bør tenke på å få klipt sauen sin så fort som mulig. – Et lite økonomisk motiv for å klippe tidlig, er at en få mer høstull som har bedre pris enn vårulla.

Nortura Klyppeteam består av norske klippere som er selvstendig næringsdrivende, men har en tilknytting til Nortura. De vil hjelpe deg i den situasjonen som har oppstått. Avtal klipping så tidlig som mulig slik at de kan utnytte kapasiteten sin.

Gå inn på medlem.nortura.no/smaafe/nortura-klyppeteam for kontaktinfo.

 


 

Kvantumstillegg for 2020 avregnet

Nortura har nå avregnet kvantumstillegg for 2020, og for storfe 2 halvår 2020.

Sist uke ble kvantumstillegget på storfe, gris og småfe, samt egg og hvitt kjøtt utbetalt.

Årsoppgjøret for gris beregnes etter faktisk levert antall, fratrukket det som er utbetalt a-konto gjennom året. Kvantumstillegget for sau/lam utbetales kun en gang pr år, i årsoppgjøret. Kvantumstillegget for storfe ble gjeninnført fra 2. halvår 2020. For 2020 er tillegget beregnet for leveranser 2.halvår, årskvantum blir lagt til grunn for trinnet du havner på.

Egg har årsberegning basert på faktisk antall, justert for løpende a-konto beregning. Kvantumstillegget for fjørfekjøtt er en øresats per kg som utbetales etter kalenderårets slutt etter tonnasje innveid i kalenderåret. 

For satser på dyreslag og egg henvises det til våre leveringsvilkår.

 


 

Teljedato og slakting før eller etter 1. mars?

1. mars er teljedato for produksjonstilskot og avløysartilskot, og vi får spørsmål om det løner seg å slakte lam før eller etter denne datoen.

Gå inn på medlem.nortura.no/smaafe for å sjå kva råd vår fagsjef på småfe, Finn Avdem kan gi deg.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 3 700 storfe denne uken og dekningsgraden er på 73 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 15 200 gris, noe som gir en dekningsgrad på 78 prosent. Det er også åpnet for import av gris.

Noe småfe slaktes, og det er lokal dekning på sau og lam.

Eggsalget balanserer rimelig godt med tilførslene av egg, men det varierer noe mellom enkeltuker i samsvar med svingninger i dagligvaresalget for tiden.

 


 

Pris

Grunntilskuddet for lam økes med kr 1,10 per kg fra mandag 8. februar. Ny sats for lam 13-23 kg er kr 4,80 per kg, og lam 23 kg og tyngre, kr 3,80 per kg.