Nortura i Bondebladet uke 51 - 52/2021

 

Nortura blir ny hovedleverandør for hvitt kjøtt og egg til Forsvaret

Nortura Proff skal sikre hvitt kjøtt og egg til det norske Forsvaret fra 2022. Avtalen er landsdekkende og har en årlig verdi på om lag 23, 5 millioner kroner. Nortura har vært en mangeårig leverandør til Forsvaret av rødt kjøtt, og dette partnerskapet forsterkes ytterlige ved inngåelsen av denne avtalen.

Konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen

– Vi er veldig stolt over å kunne levere hvitt kjøtt og egg til forsvarsstyrkene. Forsvaret stiller høye krav til samarbeid og vi er stolte over å ha fått tilliten, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen.

Rammeavtalen varer i ett år, med mulighet for forlengelse en eller flere ganger i ytterliggere tre år. Avtalen er landsdekkende og vil levere til alle forsvarets kjøkken og messer, også skip som ligger til kai.

– Forsvaret har over 16000 ansatte, som i sitt daglig arbeid har behov for gode kilder til proteiner og næringsstoffer. Vi gleder oss til å kunne levere næringsrike og gode matvarer til ansatte i forsvaret fremover, sier konserndirektør for Nortura Proff Petter Brinchmann.

 


 

Prior vil gradvis innføre ny kyllingrase i dagligvare

Prior sammen med NorgesGruppen vil introdusere saktevoksende kyllingrase i dagligvarehandelen. Nortura har allerede både saktevoksende og standard kyllingraser i sine produksjoner, men det er først gang Prior lanserer saktevoksende kyllingrase i dagligvaresegmentet. Innføringen vil skje gradvis.

Kyllinger

– Vi har over tid observert at forbrukerpreferansene er i endring, og det er signaler vi tar på alvor. Ved å innføre saktevoksende kylling fra Prior Kyllinggården i dagligvaresegmentet vil forbrukerne få enda flere valgmuligheter når de handler. Vi håper og tror at dette blir tatt godt imot, sier Siw Dejligbjerg Steen, konserndirektør i Nortura og øverste leder for Prior, og kategoridirektør for ferskvare i NorgesGruppen, Vidar Olsen.

– En implementering av saktevoksende kyllingrase vil skje gradvis og hensynta behovet for tilpasning i bransjen. Oppstart hos aktuelle produsenter vil skje i et tempo som er bra for kyllingen, bonden og industrien, sier Siw Dejligbjerg Steen i Nortura.

Det er ventet at de første kyllingene kommer i butikk i 2023.

Norsk kyllingproduksjon holder et høyt internasjonalt nivå uavhengig av rase, fordi norske bønder arbeider i henhold til et strengt regelverk for dyrevelferd. Både saktevoksende og standard kyllingraser møter myndighetenes krav til god dyrevelferd. 

Norske kyllingprodusenter har jobbet jevnt med tiltak for å styrke en bærekraftig kyllingproduksjon gjennom flere år, og Nortura/Prior har vært en pådrivere i dette arbeidet. Prior tok sammen med NorgesGruppen initiativ til å fjerne Narasin fra kyllingfôret, og bidro til at Norge var først i Europa med dette. Gjennom dialog med avlsselskapene har selskapet også bidratt til å styrke helse- og velferdsegenskaper i avlsmålene. 

 


 

3 tips til påsetting av øremerker for storfe

Det er av og til diskusjoner på ulike sosiale medier om storfe som mister merker, og for enkelte er dette et problem. Med riktig plassering i øret og bruk av riktig tang og nål, gjør du en viktig innsats for at øremerkene skal sitte så godt i øret som mulig.

Det er mange faktorer som spiller en rolle for hvor godt et storfemerke sitter fast i øret. I løpet av dyrets levetid utsettes merket for mye slitasje, blant annet fra innredninga i fjøset, busk og kratt og gjerder ute på beite og kontakt med andre dyr.

Derfor er det viktig at du er nøye med påsetting av øremerket. Riktig plassering i øret og bruk av riktig utstyr er avgjørende både for merkets sitteevne og for dyrevelferden.

3 viktige tips til påsetting av øremerker for storfe er:

  1. Plassering i øret
  2. Tang: Bruk Combi Junior eller Combi Matic
  3. Sjekk at du har riktig nål i tanga

I 2017 lanserte OS ID en ny generasjon øremerker, Combi 3000. Spissen på dette merket er litt lengre enn den var før, og det er derfor helt nødvendig å bruke riktig nål i tanga. Hvis ikke, er det fare for at merkespissen går i stykker ved påsetting.

 

 


 

Gris i ‘22 – Har du forslag til foredrag?

Komiteen som har ansvar for fagforedragene på Gris i ‘22 er i full gang og ønsker innspill på aktuelle tema til foredrag og foredragsholdere.

Logo gris i 22

Gris i ‘22 arrangeres 3. og 4. november 2022 hos Scandic Oslo Airport på Gardermoen. Hovedmålgruppa for kongressen er alle svineprodusenter i Norge, men håper også å se de fleste som jobber i eller med svinenæringa enten det er som røkter, avløser eller rådgiver. 

Vi ønsker foredrag med innhold som du kan ta med deg hjem for å optimalisere svineproduksjonen, bli en bedre bedriftsleder eller som gir deg noe på det menneskelige plan. Målet er å arrangere kongress som er bra både på det sosiale, kollegiale og faglige. 

Ta kontakt med fagkomiteen

Har du forslag til tema på foredrag og/eller foredragsholdere så ta kontakt med fagkomiteen ved å sende en e-post til solveig.kongsrud@norsvin.no innen den 10. januar. Fra Nortura er Karl Torstein Torp og Annbjørg Nernæs med i fagkomiteen.

Følg Gris i ‘22 på facebook.com/Grisi22

 


 

Nortura Medlemssenter 955 18 400 har stengt på jul og nyttårsaften

I romjula er det redusert åpningstid, medlemssenteret er åpent kl. 07:00 – 15:00 fra og med mandag 27. desember til og med torsdag 30. desember.

Kontakt oss gjerne på e-post medlem@nortura.no og bruk Min side på innmelding. Chat på Min side er tilgjengelig i åpningstiden.

Julebilde med infotekst om åpningstider i jula for Nortura medlemssenter

Riktig god jul!

Vi vil samtidig ønske alle våre eiere og leverandører ei riktig god jul og et godt nyttår, og takke for et godt samarbeide gjennom 2021.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 2 600 storfe uke 51 og dekningsgraden er 109 prosent. Uke 52 slaktes i overkant av 1 600 storfe og dekningsgraden er 65 prosent.

Det slaktes i underkant av 8 000 gris uke 51 som gir en dekningsgrad på 93 prosent. Uke 52 slaktes vel 5 000 gris som gir 48 prosent dekning.

Eggsalget til jul er nå på det høyeste. Markedssituasjonen er som vanlig i denne perioden med noe underdekning, og det kan være noe lite av enkelte pakningstyper.

 


 

Pris

Fra mandag 20. desember settes avregningsprisen på gris under 81 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 81 til 83 kg settes ned med kr 0,60 per kg, gris fra 83 til 85 settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 85 til 90 kg settes ned med kr 1,00 per kg, gris fra 90 til 100 kg settes ned med kr 1,20 per kg og gris fra 100 til 105 kg settes ned med kr 0,80 per kg.

Avregningsprisen på geit og kje økes fra samme dato med kr 3,08 per kg for alle klasser f.o.m O- og oppover.