Nortura i Bondebladet uke 50/2021

 

Dyrevelferdsprogram for storfe kommer fra nyttår

Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferdsprogram for storfe gjennom ei felles bransjeretningslinje. Dyrevelferdsprogrammet vil tre i kraft fra 2022, og besetningene vil innrulleres i programmet over en periode på 16 måneder.

Ungdyr på beite

Hele storfenæringa står bak programmet. Det vil si Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Q-meieriene, TINE, Tyr, Geno, samt faglagene ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Animalia har koordinert prosessen med utvikling av programmet.

Når blir dette aktuelt for deg?

For å få en jevn innrullering av storfebesetningene, får hver besetning en fastsatt periode for gjennomføring av det første DVP-besøket av veterinær. Dette styres av siste siffer i dyreholds-ID.

Siste siffer i dyreholds-ID

Periode

0 og 1

1. januar 2022 - 1. april 2022

2 og 3

1. mars 2022 - 1. juli 2022

4 og 5

1. juni 2022 - 1. oktober 2022 

6 og 7

1. september 2022 - 1. desember 2022

8 og 9

1. desember 2022 - 1. mars 2023

Oppsamlingsperiode

1. mars 2023 - 1. mai 2023 

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) inkluderer alle storfeprodusenter med mer enn 10 storfe. Det omfatter ca. 99 % av alle storfe og ca. 93 % av alle besetninger i landet. Programmet er felles, uavhengig om du driver med melk-, ammekuproduksjon eller oppfôringsbesetninger.

Mer informasjon finner du på våre nettsider, medlem.nortura.no/storfe, samtidig vil vi før jul sende ut informasjon på nyhetsbrev til våre storfeprodusenter i Nortura.

 


 

Satser omsetningsavgift 2022

Satsene for omsetningsavgiften i kalenderåret 2022 vist i kroner per kilo er ble vedtatt av Omsetningsrådet 6. desember, satsene tilsvarer de konsernstyret i Nortura hadde foreslått.

 

1.1

28.2

28.3

1.8

12.9

3.10

14.11

Egg

0,80

           

Storfe

0,50

1,30

0,30

   

1,80

0,60

Lam

1,60

   

0,60

1,60

   

Sau

1,60

           

Gris

0,70

           

Som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.

 


 

Gilde juleribbe med terningkast 6!

Gilde juleribbe får terningkast 6 i Dagbladet sin test av julematen.

Gilde juleribbe

– For en svor! Dette er en av de peneste ribbene i testen, svoren har poppet ordentlig, og vi gleder oss til å smake på den bare ved å se den. Den ser saftig og god ut, med en god fordeling fett og kjøtt, skriver de.

Gilde ribbe kommer i variantene filetribbe, tynnribbe, familieribbe, juleribbe og ekstra kjøttrik ribbe. Ribbe fra Gilde finnes i de fleste butikker.

Hvordan få den beste ribba?

Et godt resultat starter med råvaren. Se etter ribbe med fettlag på minimum en halv centimeter mellom svoren og kjøttet. Det er også en fordel at fettet er jevnt fordelt.

På Gilde sin nettside finner du en ribbeguide til perfekt ribbe med sprø svor, tips til tining, steking og oppskrifter på tilbehør – se gilde.no/konsept/ribbe.

 


 

Snart tomt reguleringslager

– Vi er nå på oppløpssida for årets lammesesong, men det er framleis bra kvalitet på mykje av lamma som blir slakta. Vi ligg noko etter fjoråret i antal, og det verkar som vi slaktar fleire lam på slutten av året i år enn i fjor, seier fagsjef på småfe i Nortura, Finn Avdem.

 lam på heng

Saueslaktinga i sesongen er derimot auka, og meir utskifting av sau på grunn av betre sauepris kan vera ei forklaring på mindre lammeslakting.  

– Godt sal og litt mindre slakting gjer at det har gått lite lam inn på reguleringslager gjennom årets slaktesesong. Lite lager og melding om auka engrospris på lam etter nyttår, gjorde at ein del industrikundar ynskte å kjøpe opp reguleringslageret før prisoppgangen, seier Avdem.

– Det var stor interesse for å kjøpe, og reguleringslageret blir difor tømt for lam i vekene før jul. I år som i fjor har det ikkje vore innfryst sau på reguleringslager, seier Avdem, og konkluderar med at marknaden dermed har tola godt prisoppgangen på kr 3 for lam, og kr 9,35 for sau som Nortura har teke ut på vegne av sauebonden i årets slaktesesong.

 


 

Prisløypen for storfe 1. halvår 2022

De elementer som påvirker prisen til deg som produsent 1. halvår 2022, er fastsatt og informert om i egne artikler. For å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig er disse oppsummert i denne artikkelen.

Det er tre faktorer som i sum gir den totale prisvariasjonen, prisløypen. Endringer i engrospris, omsetningsavgift og ekstra avtaletillegg. Mer detaljer vil du finne på nettsiden, men her viser estimerte priser.

Det kan komme mindre justeringer på grunn av endringer i markedsforhold, økte kostnader eller endringer i verdi på hud, innmat e.l.

 

Uke 1

Uke 9

Uke 13

Uke 16

Uke 18

Dato

3.1.22

28.2.22

28.3.22

18.4.22

2.5.22

Endring i Engrospris

kr 1,60

- kr 1,20

kr 1,30

kr 1,30

kr 1,30

Ekstra Avtaletillegg

         

Endring i Omsetningsavgift

 

kr 0,80

- kr 1,00

   

Endring i utbetalingspris i alt

kr 1,60

- kr 2,00

kr 2,30

kr 1,30

kr 1,30

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 4 800 storfe uke 50 og dekningsgraden er 117 prosent.

Det slaktes i overkant av 22 000 gris uke 50 som gir en dekningsgrad på 86 prosent. Det er åpnet for import.

På småfe er det lokal dekningen på sau og lam uke 50.

Eggsalget er nå litt tregere enn forventet mot jul. Erfaringer fra senere år er at forbrukerne gjør egginnkjøp svært nært høytidene. Rett over nyttår viser prognosen overskudd, og det blir førtidsslakting i ukene 1-12. Informasjon er sendt aktuelle eggprodusenter som oppfordres til å kontakte sitt eggpakkkeri. 

 


 

Pris

Fra mandag 13. desember settes avregningsprisen på gris under 83 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 83 til 85 kg settes ned med kr 0,60 per kg, gris fra 85 til 93 kg settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 93 til 100 kg settes ned med kr 1,10 per kg, gris fra 100 til 105 kg settes ned med kr 0,60 per kg og gris over 105 kg settes ned med kr 0,40 per kg. Dette er i henhold til varslet nedtrapping før jul.