Nortura i Bondebladet uke 5/2021

 

Nortura Proff forlenger samarbeidet med Gress-gruppen

Nortura Proff skal være hovedleverandør av kylling og egg til en rekke hoteller, flyplasser, restauranter og kantiner over hele landet. Nye avtaler sikrer leveranser i minst to nye år.

Cæsarsalat med kyllingbacon og egg

– Vi er veldig glade og stolte over å fortsette vårt samarbeid med Gress-gruppen. De er en viktig samarbeidspartner for oss og en av de største aktørene i bransjen, sier kjedesjef i Nortura Proff, Kari Langbraaten.

Gress-gruppen er eid av Scandic, Radisson og Compass Group og er en av landets største innkjøpskjeder i serveringsmarkedet, med medlemmer som Hurtigruten, Norlandia og Select Service Partner. Gress er også en av Nortura Proff sine største kunder.

– Gress-gruppen er svært fornøyd med å ha blitt enige med Nortura Proff om et fornyet samarbeid i nøkkelkategoriene hvitt kjøtt og egg. Vi har historisk hatt et meget godt samarbeid med Nortura Proff og vi ser frem til å videreføre og bygge videre på dette samarbeidet de neste to årene, sier Kategorisjef for Hvitt Kjøtt og Egg i Gress-gruppen, Geir Larsen.

To nye anbud
Nortura Proff har levert kylling og egg til Gress-gruppen de siste årene. I tillegg har Nortura en separat avtale på levering av julemat. Det er første gang at leveransen på kylling og egg er delt opp i to ulike anbud, og de nye avtalene vil gjelde i minst to år.

Ser frem til bedre tider for serveringsmarkedet
Den nye avtalen kommer etter det som har vært, og fortsatt er, et helt spesielt år for serveringsbransjen. Konserndirektør for Nortura Proff, Petter Brinchmann, er veldig fornøyd med den nye avtalen;

– 2020 var definitivt et særdeles krevende år for alle i serveringsbransjen. Vi i Nortura Proff jobber alt vi kan for å bistå kundene våre i den krisen vi alle står i. Jeg er skikkelig stolt av hvordan Nortura har håndtert denne utfordrende situasjonen og ser frem til forhåpentligvis bedre tider fremover. En avtale med Gress er veldig viktig for oss og et godt utgangspunkt for å sammen komme styrket ut i andre enden av krisen. Vi vet at dette markedet skal tilbake, og straks restriksjonene blir lettet på skal vi være der for å løfte markedet tilbake, sier han og legger til.

– Nortura Proff er overklare!

 


 

Valget på kretstillitsvalgte i forkant av kretsmøtene

Som Norturaeier får du i disse dager en e-post fra Nortura Medlemsdemokrati med gjennomføring av valgene på tillitsvalgte i din krets. Det er viktig at du krysser av og sender inn din stemme innen onsdag 10. februar.

Valgene gjennomføres som elektronisk valg ved avhuking på kandidater, og valget er hemmelig. Det vil si at ingen andre kan se hva du stemmer.

Ved deltakelse i valget får du velge mellom valgkomiteens kandidater som er på valg, eventuelle benkeforslag som har kommet inn, eller blank stemme. Innstillingen på kandidater til valget fikk du sammen med invitasjonen på e-post.

Resultatet av valget vil bli presentert i kretsmøtet, og blir gjeldende fra møtedato i kretsen.

Kretsmøtene starter fra mandag 22. februar og varer til og med fredag 5. mars. Møtedato for din krets finner du i en oversikt på medlem.nortura.no i tillegg til invitasjonen, mens lenke for å koble deg inn til møtet er kun i invitasjonen du fikk på e-post.

Ta kontakt med organisasjonsleder i ditt område om du trenger mer informasjon eller hjelp:

 


 

ROS-analysen 2020 klar på «Min side»

ResultatOversiktSlaktedata (ROS-analysen) for lam i 2020  er nå på plass på «Min side».

Finn Avdem med ROS på Min side

Klikk på «Rapporter» og «ROS Lam» så får du fram analysen. Her kan du også hente fram resultata frå tidlegare år, slik at det er lettvint å fylgje med på utviklinga av slaktekvaliteten på lam.

– ROS-analysen kan også hentast fram på telefonen. Vi håpar difor at dette fører til mang ein god diskusjon når sauebønder møtast, slik at slaktekvaliteten på lam kan bli enda betre i Nortura, seier Finn Avdem, fagsjef småfe.

 


 

Pinnekjøtt og ribbe til fantastisk pris!

Koronasituasjonen og nedstenging av store deler av serveringsmarkedet har medført at Nortura Proff fortsatt har et overskudd på både pinnekjøtt og ribbe.

For å hindre matsvinn på fantastiske Proff-produkter, tilbyr vi alle våre medlemmer å kjøpe disse produktene til meget gunstige priser på våre medlemsbutikker. Utvalget vil kunne variere fra butikk til butikk, så kontakt gjerne din butikk på forhånd, eller sjekk ut på medlemsbutikken sin facebookside for hvilket utvalg og tilbud som gjelder der. Merk deg at noen medlemsbutikker har stengt eller redusert åpningstid grunnet koronasituasjonen.

Dette er andre varianter enn pinnekjøttet som ble solgt gjennom nettbutikkløsningen før jul.

Se på våre facebooksider eller medlem.nortura.no (kommer info) for utvalg og pris.

 


 

Avregningssammendrag for 2020 på Min side

Avregningssammendrag med all statistikk på dine leveranser av slaktedyr finner du du under Rapporter på Min side.

Årets 2020 hadde 53 uker, og for å få riktig avregningssammendrag på dine leveranser på året blir uke 53 for 2020 med ved å velge til og med uke 52.

Slakting i uke 53 for 2021 blir med ved å velge uke 1, noen anlegg hadde slakting 2. og 3. januar i år.

 


 

Høringsmøter om vedtektsendringer i Nortura

I fjor vinter satte styret i Nortura ned en vedtektskomite til å gå gjennom vedtektene til Nortura SA. Forslagene til endringer og justeringer er nå behandlet i styret og sendt ut på høring i medlemsorganisasjonen. 

Forslag til vedtektsendringer tas vanligvis i de ordinære kretsmøtene. I år er det mange endringsforslag, derfor velger vi digitale regionvise høringsmøter 10., 11. og 15. februar, i forkant av kretsmøtene. Invitasjon er sendt ut i Eierbrev på e-post, har du ikke mottatt så kontakt din organisasjonsleder i Nortura for å få tilsendt forslagene og lenke til møtet.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 3 300 storfe denne uken og dekningsgraden er 65 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca.15 400 gris som gir en dekningsgrad på 86 prosent.

Det slaktes noe småfe og det er lokal dekning på sau og lam.

 


 

Pris

Avregningsprisen på storfe og kalv økes med kr 0,30 per kg fra mandag 1. februar grunnet redusert omsetningsavgift. For lam økes avregningsprisen med kr 1,30 per kg grunnet økt engrospris.