Nortura i Bondebladet uke 46/2021

 

Gilde Høgfjellslam – en helt unik råvare

Områdene i Nord-Gudbrandsdalen er kjent for nasjonalparkene Rondane, Reinheimen, Jotunheimen, Snøhetta og Breheimen. Det er her Høgfjellslamma har beitet hele sommeren gjennom. Gilde Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal er en beskyttet tittel og det er høye krav for å kunne bruke betegnelsen på produkt.

Allerede er mange tonn solgt til noen av landets beste restauranter. Kategorisjef i Nortura PROFF, Therese Lyster gleder seg over utviklingen.

– Vi er stolte av Høgfjellslammet og glad for at noen av Norges beste restauranter velger det. 

Bærekraftige beiteforhold

Over 70 % av beiteområdet til Høgfjellslam ligger 1000 meter over havet, og er noe av det høyeste beitearealet som finnes i landet.

– Det høyeste jeg har registrert de på er nesten 2000 meter over havet, forteller Guttorm Myren, som har gården sin på 660 meter over havet, ved foten av Galdhøpiggen.

– Det har alltid vært sauedrift på gården. Fra slutten av mai slipper han dyra, og de spiser seg oppover i lia resten av sommeren.

Guttorm er stolt over å levere Høgfjellslam. Han forteller at det er strenge krav for at lam skal kunne betegnes som Høgfjellslam og at det går mye planlegging i å sørge for at dyra holder kravene.

– Sauene kan ikke gå på innmarksbeite eller spise kraftfôr. De må også være på en viss størrelse og ha en lavere fettprosent.

En god lammesesong

I høst har vi hatt svært godt salg av Høgfjellslam til restaurantmarkedet. Vi er stolt av å ha dyktige bønder på laget som sørger for at vi kan levere lam av unik kvalitet til gode kunder, sier kategorisjef i Nortura PROFF, Therese Lyster.

Hos kjøkkensjef Alex Sandtner ved Marlenes Bistro i Kongsberg er det lite tvil om hva slags lam som kommer på bordet også til neste lammesesong:

– Smaken, mørheten og kvaliteten gjør at valget nok blir Høgfjellslam fra norske bønder igjen!

Gilde Høgfjellslam Foto: Kari Torunn Sandviken Rusten.
Gilde Høgfjellslam er bærekraftig norsk kjøtt. Det at Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal er en beskyttet betegnelse, gjør at man er sikker på hvordan lammet er produsert. Foto: Kari Torunn Sandviken Rusten.

 


 

Et godt tips – handle julegavene med Norturaprofil

Nortura SA har avtale med Bekken & Strøm AS som gjør at du som Norturaeier kan kjøpe blant annet rimelige kjeledresser, jakker, sko, ulike profilprodukter og andre profilklær direkte fra nettbutikken. Hvorfor ikke gjøre unna litt av julegavehandelen her?

Nortura profilklær

Logg inn og velg "Mine avtaleprodukter" øverst til venstre på siden til Bekken & Strøm, nettbutikken finner du fra medlem.nortura.no/profil. Avtaleproduktene har en svært fordelaktig pris. Du kan også handle varer ut over det du finner i avtaleproduktene – både barne- og damemodeller, og få de profilert med Nortura-logo.

Vi kommer til å få noen nyheter før jul, som luer, truser og t-skjorter, og det er et godt utvalg å velge mellom blant de vel 100 avtaleproduktene til Nortura. Vi hadde også håpet å få inn flere produkter i høst, blant annet på damestørrelser. Dessverre er det blitt forsinkelser på leveranser også til Bekken & Strøm, som så mye annet i koronatiden.

Lykke til med handelen!

 


 

Bransjesamarbeid reduserer soya i kyllingfôret med 75 prosent

Prior og Nortura har i løpet av året produsert de første to millioner kyllinger med et fôr som har betydelig redusert innhold av importert soya. Andelen erter, åkerbønner, raps og andre norske proteinråvarer i norsk kyllingfôr øker i tråd med målsettingen om enda mer bærekraftig norsk fôr.

I 2020 startet et prøveprosjekt satt i gang av Nortura og Prior for å teste ut mulighetene rundt helnorsk kyllingfôr. Prosjektet «Prior Norsk fôr» er et samarbeid mellom Nortura, Felleskjøpet Agri, Norgesfôr og Fiskå Mølle.

– Prior har satt seg som mål å gi kyllingen et helnorsk fôr, med minst 90 prosent norske råvarer. Soya har til nå blitt benyttet som proteinråvare i dyrefôr i store deler av norsk landbruk. Ved å redusere vårt forbruk av soya i dyre- og fiskefôr bidrar dette til en mer klimavennlig matproduksjon, sier Siw Dejligbjerg Steen, konserndirektør for hvitt kjøtt og egg i Nortura.

Klimaavtrykket på selve kyllingen reduseres med 13 prosent mens klimaavtrykket på fôret reduseres med 24 prosent. Det betyr en total på 1400 tonn spart CO2-utslipp.

– Det er et mål for Prior å greie å produsere mest mulig basert på ressursgrunnlaget vi har i Norge. Det er enda en vei å gå før vi kan erstatte alt importert soya med norske proteiner, men reduksjon på over 75 prosent soya i kyllingfôret er et viktig skritt i riktig retning, sier Dejligbjerg Steen.

Se mer på våre nettsider.

Einar Høstbjør
Nortura-bonde og slaktekyllingprodusent Einar Høstbjør i Sarpsborg holder på å teste ut det nye fôret på sine kyllinger. Han er begeistret og mener det er fullt mulig å lage bra fôr på alternative proteinråvarer. – Det ligger i tiden at folk vil ha norsk mat produsert på norske ressurser og da synes jeg dette er spennende, sier han.

 


 

Høypatogen fugleinfluensa kan være på vei til Norge

Det er igjen påvist høypatogen fugleinfluensa i fjørfebesetninger i Danmark. Det er også påvist høypatogen fugleinfluensa hos villfugl i Sverige i høst. Det er viktig med et godt smittevern og lav terskel for å melde fra om endringer i produksjonen.

Lenger sør i Europa, og i Russland/Kazakhstan er det også påvist smitte. Det er flere arter som trekker fra disse områdene og til Norge høst og vinter. Vi må derfor være obs på faren for ny smitte til Norge slik vi fikk høsten 2020.

Med smitte blant villfugl er det alltid risiko for å dra smitte inn i kommersielt fjørfehold, villfugl kan være friske smittebærere. Direkte kontakt med smittede fugler, eller kontakt med avføring fra disse, er ansett som den viktigste smitteveien for fugleinfluensa.

Korrekt etterlevelse av smitteverntiltak er det viktigste tiltaket for å unngå smitte inn i kommersielle flokker. Se mer på medlem.nortura.no/fjorfe.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 4 800 storfe uke 46 og dekningsgraden er 100 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes i overkant av 17 700 gris uke 46 som gir en dekningsgrad på 81 prosent. Det er åpnet for import.

På småfe er dekningen 46 % på sau og 100 % på lam uke 46.

Eggsalget er bra, men det varierer noe mellom de enkelte uker etter kampanjer og salgsaktiviteter. Eggmarkedet er i balanse, og helt fram mot jul forventes det god etterspørsel.

 


 

Pris

Avregningsprisen på storfe økes med kr. 2,20 per kg fra mandag 15. november. Endringen skyldes økt engrospris med kr. 1,00 per kg og redusert omsetningsavgift med kr. 1,20 per kg.

Effektivitetstillegget på sau og ungsau er avviklet fra og med denne uken.