Nortura i Bondebladet uke 42/2021

 

Nortura i front for et mer bærekraftig storfekjøtt

Storfenæringen tar sitt klimaansvar på alvor. Nortura deltar i to prosjekt med mål om å gjøre næringen grønnere. «Avl for klimavennlig storfe» i regi av Geno som har mål å avle frem en mer ressurseffektiv ku, og et samarbeid med Mære Landbruksskole for å utvikle et mer bærekraftig storfekjøtt.

I 2018 startet prosjektet «Avl for klimavennlig storfe». Nortura er partner i prosjektet hvor målet er å gjøre Norsk rødt fe (NRF) grønnere ved å avdekke genetiske forskjeller som gjør det mulig å avle fram storfe med stor produksjonskapasitet, god helse, fôrutnyttelse og fruktbarhet i tillegg til mindre utslipp av metangass.

Hver dag måles nå metanutslippene fra 7-800 storfe i ulike besetninger i Norge. De første resultatene fra de unike målingene ventes å foreligge i løpet av 2021, og skal brukes til å gjøre norsk storfe mer klimavennlig.

Dette er del av en helhetlig satsning på å gjøre norsk storfe mer bærekraftig. Nylig lanserte Nortura også et samarbeid om grønnere storfe med Mære Landbruksskole.

– For oss er det både viktig å ha en sterk tilstedeværelse i Midt-Norge og bruke kompetansen i regionen for å utvikle et mer bærekraftig storfekjøtt. Vi har hatt en dialog med Mære og Steinkjer Kommune i lang tid og er glade for at vi endelig kan starte arbeidet. Målet er å forbedre produksjonen slik at norske bønder fremover kan levere kjøtt som leverer på fremtidens krav til bærekraftig mat, sier konsernsjef i Nortura Anne Marit Panengstuen.

Avl for klimavennlig storfe

Gjennom prosjektet «Avl for klimavennlig storfe» er det håp om å redusere metanutslippene fra NRF-dyr med over 10 prosent. Prosjektene vil på god vei hjelpe Nortura mot målet å bli Norges mest bærekraftige matprodusent innen 2030.

I 16 melkekubesetninger i Trøndelag og på Østlandet, samt i Genos oksefjøs i Øyer, er det installert fôringsstasjoner, der dyras utslipp av metan gjennom rap og pust blir målt hver gang de er innom for å spise kraftfôr. Teknologien kalles GreenFeed og er testet ut over flere år. De første prøvene i Norge, ved Mære landbruksskole og Senter for husdyrforsøk på Ås, har bekreftet at teknologien fungerer bra.

Se mer på våre nettsider.

Styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag

Flere av Norturas medlemmer er med i forsøkene, deriblant styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag, som har en GreenFeed-stasjon i besetningen hjemme i Snåsa. – Da vi ble spurt om å delta i dette prosjektet var det enkelt å si ja. Jeg har hele tiden syntes at det «klimaversting»-stempelet som storfe har fått har vært feil. Det å være med i et prosjekt som gjør at vi ved avl kan redusere klimagassutslippene føles meningsfylt. Jeg har store forventninger til dette prosjektet og tror det vil gjøre at norsk storfekjøtt beholder og styrker plassen på tronen for verdens mest klimavennlige kjøtt, sier Vaag.

 


 

Fôringsdyr trenger plass

God tilgang på fôringsdyr i sommer og så langt i høst gjør at Nortura har behov for flere sluttfôringsplasser i noen områder.

Ungdyr på beite

– Hovedinntrykket er at høstens formidling av fôringsdyr blir på normalen. Robuste fine fôringsdyr formidles til sluttfôringsenheter med ledig plass/kapasitet. Videre ser vi at områder (Øst/Innlandet og Trøndelag) med høy andel fôringsdyr fra ammeku fort kan komme i balanse. Dette er gledelig. Her ligger en mulighet, for norske forbrukere etterspør norskprodusert storfekjøtt hele året, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr Nortura.

Flokkene fra ammekobesetninger som kommer på denne tiden er et ventet tillegg til fôringsdyr fra melkebruk. At noen områder fort kan komme i balanse har sine forklaringer i økte slaktevekter/slaktestrategi, for tiden store innmeldinger av storfeslakt (forskyving av slakteuke), endret fôringsregime osv.

– En normal ammekubesetning melder for salg kviger som ikke trengs til egen rekrutering, i tillegg til årets oksekalver. Å oppleve svært bra innmeldingstall av fôringsdyr er mest gledelig, men flertallet av selgerne har et ønske om en rask formidling pga manglende innefôringsmuligheter, sier Finnesand.

Fôringsdyr er et fellesbegrep for fôringsokse og -kvige, så en del av innmeldte dyr er nødvendigvis fôringskviger. Nortura innførte i mai 2021 avtalevarestrømmen Nortura kvige, dette har så langt vært en god bidragsyter til at vi har hatt et balansert marked for fôringskviger. Fôringsstrategien for kviger kan innebære 1-2 beitesesonger, båsoppstalling, og de vil normalt være mer snille med omgivelsene enn okser.

Vil ellers minne om våre avtalevarestrømmer, Norsk kjøttfe og Angusavtale.

– Kort sagt så trenger Nortura flere ledige binger/båser raskt. Mange sluttfôringsenheter har nok tenkt at Norturas livdyrformidler tar kontakt når det trengs. Er du/dere så langt ikke Norturamedlem så skal ikke det være noe hinder, det ordnes raskt!

Medlemmer legger inn bestilling på Min side, eller ta kontakt med oss livdyrformidlere. Ikke medlemmer må kontakte oss på Nortura Medlemssenter tlf. 955 18 400 slik at formidler blir oppdatert.

 


 

Gode øyremerkevaner

Ein stor tidstjuv på slakteria våre er å finne ut av kven som er eigar av slaktedyr når dei er feilmerka eller manglar merking. Tid er pengar og i Nortura er det bonden som betaler for tida.

Dersom vi ikkje finn ut av kven som eig dyret, kan ein i verste fall måtte avlive dyret på slaktefjøset og destruere skrotten, rett og slett fordi det er ulovleg å slakte dyret når ein ikkje veit kven som er eigar.

Dette er svært viktig nå med større slakting av sau, sjå artikkel på nettsida vår for tiltak du kan gjere for å få riktig oppgjer for dine slaktedyr.

 


 

Treghet på Min Side

I perioder opplever flere at det kan gå tregt i forbindelse med innmelding av dyr på Min Side, det jobbes med å bedre responstiden.

Nortura opplever noen utfordringer knyttet til IT-plattformen. Dette kan medføre treghet og noen ganger stans, når du skal melde inn dyr til slakt på Min Side. Nortura jobber aktivt med å finne årsaken og løse disse utfordringene. Dette er en prioritert oppgave for oss.

Utfordringene knyttet til selve innlogginga på Min Side, skal nå være løst.

Noen tips hvis Min Side er treg

  • Min Side fungerer best med nettleseren Google Chrome. Chrome kan du laste ned selv gratis.
  • Når innmeldingen er klar for innsending, kan det ta noe tid fra man trykker på knappen til innmeldingen er registrert. Vent til rundingen slutter å spinne før du avslutter økta.

Ta kontakt med Nortura Medlemssenter på medlem@nortura.no eller 955 18 400 for ytterligere hjelp til innmelding.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 4 600 storfe uke 42 og dekningsgraden er 100 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes i underkant av 16 300 gris uke 42 som gir en dekningsgrad på 84 prosent. Det er åpnet for import.

På småfe er dekningen 98 % på sau og 113 % på lam uke 42.

 


 

Pris

Grunntilskuddet for sau og ungsau økes med kr. 2,- per kg, og det innføres effektivitetstillegg på kr. 3,- per kg fra mandag 18. oktober. Samlet gir det en prisøkning for sau og ungsau på kr. 5,- per kg. Effektivitetstillegget står ut uke 45. Fra 18. oktober fjernes grunntilskuddet for vær.