Nortura i Bondebladet uke 41/2021

 

Foreslår endring for å styrke bondeinntekt og øke konkurransekraft

Norturas konsernledelse foreslår overfor konsernstyret å bygge en modernisert og automatisert fabrikk for griseskjæring i Tønsberg. Investeringen på en halv milliard kroner legger til rette for en mer bærekraftig industristruktur og bedrer lønnsomheten med 125 millioner kroner årlig.

– Tiltaket er en viktig del i den helhetlige rammeplanen for industrien som ble besluttet sommeren 2020 for å styrke lønnsomheten slik at vi kan bidra til å øke inntekten til bønder som leverer til Nortura og styrke konkurransekraften til våre produkter, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommeren 2023, hvoretter skjæreaktiviteten i Steinkjer og på Forus gradvis vil trappes ned. Slakterivirksomheten ved de to anleggene blir ikke berørt.

Konsernstyret behandler og beslutter i saken i andre halvdel av oktober.

Initiativet er et delprosjekt i Norturas nye og helhetlige industristruktur, et restruktureringsprogram som ble etablert i 2020 etter at årsmøtet ba styret om snu alle steiner for å bedre selskapets resultat.

– Konkurransen øker fra innenlandske aktører og fra importert kjøtt. Våre hjemlige og internasjonale konkurrenter har lavere produksjonskostnader som følge av en mer effektiv industristruktur. Denne satsingen vil sette en ny standard for effektiv produksjon, noe som vil føre til bedring av bondeinntekten og større innovasjonskraft basert på norsk råvare, sier Panengstuen.

Siden oppstarten av programmet sommeren 2020 har Nortura og eierne allerede realisert positive gevinster som følge av strukturtiltakene som er gjennomført det siste året.

For mer informasjon henvises det til utsendte Eierbrev, det er også gjennomført eiermøter med eierne i Midt og Agro.

 


 

Husk at du må oppdatere husdyrregisteret når du selger/kjøper livdyr

Det er du selv som produsent som har ansvar for at opplysninger i Husdyrregisteret er riktig. Ved salg av livdyr er det viktig at dyr blir meldt ut, og at kjøper melder inn.

Kvige på beite

Nortura har tidligere gjort opplysninger tilgjengelig i Husdyrregisteret ved salg/kjøp av livdyr, som vi gjør for slaktedyr. Dette jobber vi med å få en fremtidig løsning på, men poengterer at det er du som produsent som er ansvarlig for at det er riktige opplysninger på din besetning.

Hvis du trenger hjelp så kontakter du din Norturarådgiver eller Nortura Medlemssenter.

 


 

Hva er resultatet til Nortura i andre tertial?

Tirsdag 19. oktober kl. 09:00 presenterer konsernsjef Anne Marit Panengstuen og konserndirektør for økonomi og finans, Henrik Frisell resultatene og høydepunktene for andre tertial 2021.

Anne Marit Panengstuen og Henrik Frisell

Resultatfremleggelsen du kan se på Norturas websider (www.nortura.no). Opptaket vil bli liggende på websidene.

 


 

Ny bonde-samling 2021

Felleskjøpet, i samarbeid med Nortura, Tine, Landkreditt, Gartnerhallen og Geno, har gleden av å invitere til Ny bonde-samling lørdag 27. november på Thon hotell Arena, Lillestrøm, samtidig som Agroteknikk på Norges Varemesse.

Ny bonde-samlingen er kl. 10.00 -17.00, og har et program med mange gode foredragsholdere. På kvelden er det bankett kl. 19.00 som avsluttes med en konsert.

Program og påmelding finner du fra lenke i aktivitetskalenderen samt på arrangement på arrangørenes facebooksider.

 


 

Øker prisen på sau

Konsentrert saueslakting før og etter den travleste lammesesongen er mest rasjonelt, derfor er avregningsprisen på sau høyest i forkant og mot slutten av sesongen.

Sauer på beite

For å få en god avvikling av slakting, skjæring og salg, styres saueslaktingen utenom ukene med mest lammeslakting. Prisløypa stimulerer derfor til slakting før uke 36 og etter uke 40/41.

Prisen på sau går opp kr 3,- pr kg fra mandag 11. oktober, og videre kr 5,- pr kg fra mandag 18. oktober. Det er endring i engrospris, grunntilskudd og innføring av effektivitetstillegg som sørger for prisoppgangen.

Konsernstyret i Nortura bestemte å øke effektivitetstillegget for sau med kr 1,- til kr 3,- pr kg etter at infoheftet Lammesesongen 2021 gikk i trykken. Effektivitetstillegget står ut uke 45.

Se medlem.nortura.no/smaafe for prisløype og informasjon om sesongen.

 


 

Får du Nyhetsbrev på e-post fra Nortura?

Ikke alle vet at man kan søke i søppelpost-mappa, det er ikke unaturlig at spesielt nyhetsbrev (også eierbrev) som sendes som masseutsendelser kan havne der. Savner du informasjon fra Nortura så ta en sjekk!

Spamfilteret hindrer uvelkommen e-post, og undersøkelser sier at i snitt over 20 % av utsendelser kan havne i spamfilteret selv om du har «godkjent» avsender.

Ikke søppelpost?

Dersom du oppdager e-post i søppelboksen din som ikke burde ha vært kategorisert som søppelpost, kan du hente den til innboksen igjen ved å trykke på «ikke søppelpost», eller «dra» den over. Det er ulikt hvordan dette kan gjøres i ulike e-postlesere eller mobilapp. Om du gjør dette en gang så kan det virke som om tjenesten er «smart nok» til å forstå at fremtidige e-poster fra denne avsenderen ikke skal filtreres bort.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 4 600 storfe uke 41 og dekningsgraden er 100 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes i overkant av 19 300 gris uke 41 som gir en dekningsgrad på 90 prosent. Det er åpnet for import.

På småfe er dekningen 61 % på sau og 123 % på lam uke 41.

Eggsalget er høyt i hele bransjen, slik at dekningsgraden går ned mot 90 prosent. Egg fra et relativt stort reguleringslager benyttes som råvare for eggprodukter.

 


 

Pris

Avregningsprisen på sau og ungsau øker med kr. 3,- pr kg og gris med kr. 0,50 pr kg fra mandag 11. oktober grunnet økt engrospris.